přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů je zaměřeno na zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury. Lze podporovat vývoj, nákup a instalaci komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, uvedených v čl. 58 nařízení č. 1224/2009; školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností; analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování; iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, jakož i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky.

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů (dále jen „opatření 3.2.”) je v souladu s čl. 76 odst. 2 písm. c), h), i), j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 3.2. přispívá ke specifickému cíli podporou provádění systému Unie pro kontrolu v čl. 36 nařízení č. 1380/2013 a upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (dále jen „nařízení č.1224/2009“).

Pravidla pro žadatele:

Související odkazy


8.3.2023

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude ukončen dne 21. 4. 2023. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 256 KB)


6.3.2023

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude ukončen dne 21. 4. 2023.

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků byl zahájen 3. 1. 2022 od 9:00 a bude ukončen dne 21. 4. 2023.


27.6.2022

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy příjmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 380 KB)


7.4.2022

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 375 KB)


5.4.2022

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 378 KB)

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

30.11.2021

Další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření.


29.10.2020

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2., 6. a 18. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 562 KB)


22.9.2020

Spuštění Portálu farmáře pro 2., 6. a 18. Výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 470 KB)


27.9.2016

Spuštění Portálu farmáře pro 2., 5. a 6. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 337 KB)


29.7.2016

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014–2020

Řídící orgán OP Rybářství připravil na základě zkušeností z předcházejících výzev a podnětů od žadatelů o podporu změny v administraci projektů OP Rybářství 2014–2020. Změny jsou zaměřeny hlavně na zlepšení a zjednodušení procesu podávání žádostí o podporu a jejich administraci ze strany žadatelů.