přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

129 430 - Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha - projektová příprava a realizace nezbytných investic

Dotační program reaguje na potřebu řešení nedostatku vodních zdrojů v důsledku dlouhodobých období sucha. Jako jedno z řešení zajištění dostatečného množství vody pro vodárenské a další účely je výstavba nových vodních nádrží v nejpostiženějších oblastech České republiky.

Hlavním cílem programu je realizace průzkumných prací pro dokončení projektové přípravy pro plánovaná a související opatření v oblastech postihovaných suchem a realizace investic a přípravných prací souvisejících s plánovanou výstavbou vodního díla, které je nutné realizovat ještě před jeho samotnou výstavbou. V rámci přípravy se nejedná jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Program je rozdělen na dva podprogramy:

  • 129 432 „Podpora projektové přípravy“
  • 129 433 „Podpora realizace nezbytných investic souvisejících s výstavbou opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha“

Žadateli mohou být státní podniky Povodí a obce dotčené připravovaným vodním dílem.

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha Žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 430) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést na tomto odkazu.

V případě dotazů k vyplnění formulářů kontaktujte:

Ing. Dana Havelková
tel: 221 812 708
email: danahavelkova@mzecz

Přílohy