přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rok 2014

Požadavky podmíněnosti zaznamenávají pro letošní rok v menší míře některé úpravy.

Od 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.

Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12.

Od letošního roku je také nutným požadavkem kontrol podmíněnosti včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství a je hodnoceno zjištění opožděných hlášení. Úpravy doznala také metodika kontrol požadavků na označování zvířat a vedení stájových registrů.

Jednou z několika dalších úprav u požadavků podmíněnosti, je změna terminologie v označení tzv. „širokořádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo u požadavku SMR 4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty z pěstování na silně erozně ohrožených půdách a na mírně erozně ohrožených plochách je jejich pěstování podmíněno použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz „erozně nebezpečné“ plodiny.

Je vydána aktualizovaná verze Příručky ochrany proti vodní erozi a aktualizována také publikace ke krajinným prvkům.

Přílohy