přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní strategický plán RV 2007-2013

V dubnu 2010 byl aktualizován strategický dokument pro rozvoj venkova ČR. Úprava byla provedena především v souvislosti s Healh Check.

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Základní publikace a dokumenty , Rozvoj venkova
Vydal:Ministerstvo zemědělství

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) vychází z hlavních strategických priorit EU pro období 2007–2013 s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. V odpovídajícím rozsahu jsou také reflektovány závěry summitů v Lisabonu a Göteborgu.

NSPRV zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje evropského venkova a cíli rozvoje venkova ČR, odpovídajícími „evropským strategickým směrům“, třem strategickým rozvojovým osám (konkurenceschopnost, ochrana přírody, životního prostředí a krajiny, a rozvoj a diverzifikace venkovského života). Plán rovněž zohledňuje revidované Strategické směry Společenství s ohledem na stanovení nových výzev pro evropské zemědělství: změnu klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství, biologickou rozmanitost a restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem