přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Programové dokumenty

Základními programovými dokumenty jsou Národní strategický plán a Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013.

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) vychází z hlavních strategických priorit EU pro období 2007–2013 s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. NSPRV zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje evropského venkova a cíli rozvoje venkova ČR, odpovídajícími evropským strategickým směrům", třem strategickým rozvojovým osám (ochrana životního prostředí a krajiny, diverzifikace venkovského života, konkurenceschopnost).

Program rozvoje venkova (PRV) úspěšně navazuje na předcházející programové dokumenty: OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004–2006, SAPARD a Leader ČR. PRV se dělí na 4 prioritní osy, které konkrétněji vymezují opatření pro alokaci finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (z angl. EAFRD).

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR bude realizován v období 2007-2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
15.12.2015

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V prosinci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu.


16.9.2015

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V červenci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu.


14.4.2014

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V dubnu 2014 byl aktualizován programový dokument.


19.8.2013

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V srpnu 2013 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze dokumentu PRV.


15.3.2013

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V březnu 2013 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze dokumentu PRV.


4.2.2013

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V květnu 2012 byla EK schválena aktualizovaná verze dokumentu PRV.


7.9.2011

Program rozvoje venkova ČR

V srpnu 2011 byl po schválení EK aktualizován PRV.


16.7.2010

Program rozvoje venkova ČR

V červenci 2010 byl po schválení EK aktualizován PRV.


11.6.2010

Národní strategický plán RV 2007-2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 815 KB)

V dubnu 2010 byl aktualizován strategický dokument pro rozvoj venkova ČR. Úprava byla provedena především v souvislosti s Healh Check.


26.8.2009

Český přechodný rámec 2009

Neoficiální dokument vytvořený na základě vyjádřeného stanoviska Evropské komise ze dne 7. května 2009 ustanovující podmínky pro poskytování limitované výše slučitelné podpory v rámci Českého přechodného rámce.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední