přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

V Programu rozvoje venkova dochází k prospěšným změnám

16.4.2010

Tisková zpráva – Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal možnosti dalšího snižování administrativní zátěže a zrychlení čerpání evropských prostředků. Výbor se věnoval také změnám opatření, které se objeví už při příjmu žádostí pro plánované letní kolo. Dalším bodem jednání bylo připravované podzimní kolo příjmu žádostí i aktuální otázka výše závazkování nedávno ukončeného 9. kola příjmu.

Monitorovací výbor PRV se věnoval především zjednodušení administrace opatření programu. Jde například o možnost průběžného financování, přehodnocení vymezení Programu rozvoje venkova vůči strukturálním fondům, možnost opravy příloh žádosti a možnost průběžné kontroly způsobilosti výdajů či procesu zadávacího řízení.

Letní kolo příjmu žádostí je plánováno na červen letošního roku. Přijímány budou žádosti na opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.3 Podpora cestovního ruchu a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. V rámci jednotlivých opatření nejsou navrhovány zásadní změny podmínek. Jednak dochází k zohlednění změn schválených v rámci jiných opatření jako např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, či elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře. Dále výbor navrhuje úpravu některých preferenčních kritérií a zpřesnění způsobilých výdajů. Jde např. o významné zvýhodnění sektoru mléka a dalších klíčových zpracovatelských sektorů v opatření I.1.3, zvýhodnění projektů komplexního charakteru v opatření III.1.3, či zařazení nového preferenčního kritéria zohledňujícího regiony se soustředěnou podporou státu.

Monitorovací výbor rovněž schválil, že v podzimním kole nebudou vyhlášena opatření určená pro podporu obcí, týká se to především opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Tento postup zvolen, protože v minulých kolech došlo k vysokému přezávazkování a pro zbytek programového období (do roku 2013) zbývá pouze 1,2 násobku roční alokace. Ani opakované vysoké přezávazkování totiž nedokáže uspokojit poptávku po obecních podporách.

Dalším bodem jednání bylo schválení postupu závazkování 9. kola příjmu žádostí, které proběhlo na přelomu února a března tohoto roku, a to pro opatření zaměřená na podporu zemědělských podniků a diverzifikaci zemědělských činností. K závazkování dojde v souladu s původně vyhlášenou alokací, která byla zveřejněna spolu se zahájením příjmu žádostí. Závazkované však budou dále prostředky z Evropského plánu hospodářské obnovy ve výši cca 915 mil. Kč a uspořené finanční prostředky z předchozích let.

Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí MZe

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem