přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
5.3.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl představil Gremium pro reformu zemědělské politiky

Tisková zpráva – Letošní rok je stěžejní pro bruselská vyjednávání Společné zemědělské a rybářské politiky, proto byl na Ministerstvu zemědělství vytvořen resortní orgán (Gremium), který se bude zabývat klíčovými aspekty připravovaných změn SZP. O Gremiu, harmonogramu a obsahu následujících zasedání Rady ministrů zemědělství EU informoval ministr Petr Bendl na dnešním kulatém stolu k budoucí podobě SZP.


29.2.2012

Ministři zemědělství V4+3 projednali budoucnost financování venkovských oblastí pro období po roce 2013

Tisková zpráva – Rozvoj venkova v letech 2014 až 2020, kvalita potravin a akvakultura byly tématy setkání ministrů zemědělství a zástupců resortu zemědělství států Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska rozšířené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Na jednání, které se dnes konalo v rámci Mezinárodního potravinářského veletrhu Salima v Brně, ocenili, že návrh nařízení k rozvoji venkova umožňuje členským státům Evropské unie značnou flexibilitu a umožňuje přizpůsobení nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb.


29.2.2012

Výroční zpráva za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

V prosinci 2011 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 za rok 2010.


27.2.2012

Aktualizace Pravidel pro podporu předčasného ukončení zemědělské činnosti

V návaznosti na rozhodnutí o omezení příjmu žádostí v opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) v rámci Programu rozvoje venkova k 30.3.2012, schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl dne 24.2.2012 zpřesnění Pravidel pro žadatele v opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ).


20.2.2012

Ministerstvo zemědělství získalo prostředky na zachování finanční podpory mladých zemědělců

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství začne letos na podzim opět přijímat žádosti mladých zemědělců o finanční podporu. Farmáři do čtyřiceti let, kteří s prací v zemědělství začínají, tak mohou dosáhnout na dotaci ve výši až 40 tisíc eur na realizaci svých podnikatelských plánů, zejména na výstavbu či rekonstrukci zemědělských staveb nebo pořízení techniky.


14.2.2012

Tisková oprava Pravidel pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost pro 15. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 15. kola příjmu žádostí, byl z důvodu tiskové chyby v opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup v případě rovného počtu bodů.


13.2.2012

Periodikum VENKOV - 3. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

První vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.


9.2.2012

Oznámení o omezení příjmu žádostí v opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) v rámci Programu rozvoje venkova

Vzhledem k naplnění cílů stanovených pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) a zároveň vzhledem k naplnění závazků odpovídajících výši rozpočtu alokovaného na toto opatření v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) rozhodl ministr zemědělství Petr Bendl o ukončení příjmu žádostí v opatření I.3.3 PUZČ k datu 30.3.2012.


30.1.2012

Evropa musí podporovat konkurenceschopnost svého zemědělství snížením administrativy, shodli se český a britský ministr zemědělství

Tisková zpráva – Český ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze jednal s Jimem Paicem, ministrem zemědělství a potravinářství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU, mezinárodní smlouvě o posílené hospodářské unii i o tom, jak postupovat proti zemím, které nesplnily směrnici Evropské unie na chov nosnic v komfortnějších klecích.


24.1.2012

V 15. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova rozdělí Ministerstvo zemědělství téměř 1,5 miliardy korun

Tisková zpráva – Příjem žádostí o dotaci v 15. kole Programu rozvoje venkova proběhne ve dvou termínech. Na opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost začne 22. února a skončí 28. února. Druhý termín bude ve dnech 21. – 27. března, kdy se mohou hlásit zájemci o podporu na všechna ostatní opatření. Žádosti přijímají pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu.

zobrazit po