přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství byl programový dokument, který specifikoval opatření spolufinancovaná z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a opatření spolufinancované z Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FIFG).

Pokrýval oblasti České republiky spadající pod Cíl 1 (tj. území ČR kromě hl. města Prahy). Účelem zpracování OP Zemědělství byla podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova.

Cílem OP Zemědělství byla podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na zvyšování konkurenceschopnosti odvětví, zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, snižování rozdílů v sociálních podmínkách, zachování kulturní krajiny, ochraně a zlepšování životního prostředí.

 

Poskytování finanční pomoci z OP Zemědělství 2004–2006 bylo ukončeno k 31.12.2008.