přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
4.7.2012

V rámci Operačního programu Rybářství dochází ke změně způsobilého žadatele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.


29.6.2012

Ministerstvo zemědělství do konce roku představí novou koncepci zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá nový koncepční materiál, z něhož by měla vycházet politika českého státu v oblastí zemědělství a potravinářství od roku 2014. ČTK dnes informaci potvrdil náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček s tím, že dokument, který má mimo jiné řešit problém propadající se živočišné výroby, by měl být představen do konce roku.


Datum konání: 27.6.2012  – 3.7.2012 

16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 16. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 700 mil. Kč na zahájení činnosti mladých zemědělců či založení podniků a jejich rozvoje. Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Ing.…


4.6.2012

Soutěž Procházka po českém venkově má své vítěze

Tisková zpráva – Tři hlavní výhry soutěže Ministerstva zemědělství nazvané Procházka po českém venkově již mají adresáty. Cílem soutěže, kterou pořádalo MZe na svých internetových stránkách od 2. dubna do 22. května, bylo seznámit veřejnost s konkrétními výsledky Programu rozvoje venkova (PRV). Jeho prostřednictvím přispívá Evropská unie ke zkvalitnění života v malých městech a vesnicích.


Datum konání: 31.5.2012 

Sběr dat pro monitoring PRV

Oznamujeme příjemcům dotace z PRV, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV…


21.5.2012

Třinácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Tisková zpráva – V rámci třináctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 mohou zájemci od 19. června 2012 předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2 Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Příjem žádostí skončí 25. června 2012.


17.5.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.3.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 237 KB)

Dne 15.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost. Celkem bylo schváleno 98 žádostí v hodnotě necelých 54 mil.Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


14.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 603 KB)

Dne 9.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV pro podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby.Celkem bylo schváleno 98 žádostí v hodnotě 524 mil. Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


14.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.1.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 978 KB)

Dne 9.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV pro podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.Celkem bylo schváleno 307 žádostí v hodnotě necelých 1,4 mld. Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


11.5.2012

Ministr Petr Bendl na konferenci v Salzburgu: Evropa by měla investovat do akvakultury

Tisková zpráva – Český ministr zemědělství Petr Bendl se v Salzburgu účastní ve dnech 10. až 11. května spolu se svými evropskými kolegy konference Společná rybářská politika: Budoucnost akvakultury? Účastníci se zabývají evropským rybářstvím.


10.5.2012

12. zasedání Monitorovacího výboru PRV

Dne 24. dubna 2012 se konalo již 12. zasedání Monitorovacího výboru PRV. Hlavním tématem bylo projednání úprav Pravidel pro žadatele pro letní (červnové) kolo příjmu žádostí a část Pravidel i pro podzimní kolo příjmu žádostí. Účastníci také diskutovali o budoucnosti PRV po roce 2013.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 329 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků. Celkem bylo schváleno 331 žádostí v hodnotě necelých 790 mil. Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.3.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 565 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Celkem bylo schváleno 889 žádostí v hodnotě necelých 34 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.1.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 186 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkem bylo schváleno 152 žádostí v hodnotě necelých 1,3 mld. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 509 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.1.2 Investice do lesů. Celkem bylo schváleno 592 žádostí v hodnotě necelých 385 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


3.5.2012

Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012"

V sekci Dotace - Kontroly podmíněnosti Cross Compliance - Dokumenty ke stažení - Rok 2012 je uveřejněna příručka s aktualizovanými informacemi o podmínkách kontrol podmíněnosti platnými pro rok 2012.


23.4.2012

Lhůta pro příjem žádostí o přímé platby a další dotace skončí 15. května

Tisková zpráva – Již od 16. dubna přijímá Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) jednotné žádosti o dotace na přímé platby a plošná opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Kromě klasického papírového podání mohou zemědělci žádost podat také elektronicky. Z pohledu žadatelů je letos nově připraveno elektronické podání přes Portál farmáře, které je jednodušší a uživatelsky komfortnější než elektronické podání pomocí datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny SZIF, které bylo užívané již v minulých letech.


18.4.2012

Začínající zemědělci mohou požádat o podporu už v červnu

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se rozhodlo přesunout příjem 16. kola žádostí o dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců z podzimu už na léto letošního roku. Vyhovělo tak doporučením nevládních organizací, které zastupují zájmy začínajících farmářů. Příjem žádostí se uskuteční v červnu 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 322 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 299 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.

zobrazit po