Registr de minimis: vyhledání podpor i bez registrace příjemců

17. 4. 2020

Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis) na portálu eAGRI nyní opět umožňuje příjemcům vyhledat souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním subjektem, a to bez nutnosti předchozí registrace.

Registr de minimis nyní opět umožňuje vyhledat bez předchozí registrace souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním příjemcem. Údaje o vyhledaných fyzických osobách jsou zveřejněny tak, aby byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, a nedocházelo tak ke kolizi s ochranou osobních údajů.

Informace o souhrnné výši čerpání podpor de minimis konkrétním subjektem je možné získat prostřednictvím vyhledávacího formuláře zde.

Pro detailní přehled o jednotlivých obdržených podporách i nadále doporučujeme příjemcům podpor zřízení registrovaného přístupu na portál eAGRI. Formulář žádosti a postup při jejím podávání naleznete zde.

Zveřejnění části údajů o čerpaných podporách de minimis by mělo rovněž přispět ke snížení administrativní zátěže pro podniky zasažené dopady pandemie COVID-19 a urychlit tak podávání žádostí o podporu v režimu de minimis.

Závěrem připomínáme, že veřejně dostupné souhrny čerpání mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují vlastní evidenci příjemce podpory. Rovněž tak není tímto jakkoliv dotčena povinnost poskytovatelů podpor de minimis důsledně ověřovat možnost poskytnutí podpory prostřednictvím registru de minimis.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.