Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

15. 5. 2024

Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis). I nadále pokračují intenzivní práce na úpravě RDM v podobě jeho testování. Upravený RDM umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to stanovují nová nařízení č. 2023/2831 a č. 2023/2832, která nahradila nařízení č. 1407/2013 a č. 360/2012, o podporách de minimis.
 

Ke dni 1. 6. 2024 by mělo dojít ke spuštění upraveného RDM.  Od tohoto data bude možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831 a nařízení č. 2023/2832 o podporách de minimis a zapisovat ji do RDM.

Dle nařízení č. 2023/2831 je možné jednomu podniku poskytnout  podporu de minimis do maximální výše 300 000 EUR za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).

Jednomu podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu může být poskytnuta podpora de minimis dle nařízení č. 2023/2832 do maximální výše 750 000 EUR v tříletém období, které se též posuzuje průběžně.

Kromě nového počítání rozhodných období a nových limitů podpory de minimis bude RDM obsahovat také funkce umožňující zaznamenávat podpory poskytnuté finančním zprostředkovatelům ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení č. 2023/2831.

V souvislosti s přechodem na nová nařízení o podporách de minimis je rovněž potřeba, aby poskytovatelé, pokud tak ještě neučinili, aktualizovali vzory právních aktů, na základě kterých podpory malého rozsahu poskytují, neboť spuštěním upraveného RDM v České republice skončí přechodné období a nebude již možné poskytovat podporu de minimis dle dosavadních nařízení č. 1407/2013 a nařízení č. 360/2012. Název nařízení, podle kterého je podpora malého rozsahu poskytována, je tedy potřeba ve vzorech právních aktů aktualizovat, stejně jako případná další ustanovení týkající se limitu podpory a rozhodného období.

Doporučujeme sledovat také webové stránky ÚOHS, kde budou zveřejněny informace o dalším vývoji.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.