3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 4. 1. 2024 schválil ministr zemědělství Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 20232027 (dále jen „Pravidla“), pro 3. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 – Investice do nezemědělských činností.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin.

Ve 3. kole se rozdělí celkem téměř 3,5 mld. Kč, které budou směřovat na pořízení lesnických strojů pro držitele lesů, investice do lesních školek, investice do základního zpracování dřeva v lesnických podnicích, investice do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a skladů dříví, vodohospodářská opatření v lesích, neproduktivní investice související s rekreační funkcí lesa nebo na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. Dále budou podporovány investice do snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské výroby včetně výstavby koncových skladů digestátu a fugátu u zemědělských bioplynových stanic a instalace pro akumulaci bioplynu, a dále budou podporovány investice umožňující zemědělským podnikatelům diverzifikaci směrem do nezemědělského podnikání.

Finanční objem, v němž budou po příjmu žádostí doporučeny projekty k další administraci, je u jednotlivých intervencí předběžně stanoven následovně:

Intervence

Alokace (Kč)

35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství

373 437 500

36.73 – Investice do lesnické infrastruktury

956 000 000

37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3

1 195 000 000

40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích

74 547 800

43.73 – Neproduktivní investice v lesích

93 294 800

44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin

181 835 900

45.73 – Investice do nezemědělských činností

597 500 000

Celkem

3 471 616 000

Konečná částka může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Strategický plán 2023–2027.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.