Aktualizace Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 3 - platnost od 1. 8. 2017, účinnost od 2. 8. 2017)

2. 8. 2017

Tato aktualizovaná Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „příručka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále „PRV“) a zakázek vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří nespadají pod režim ZZVZ.

Dne 2. 8. 2017 nabyla účinnosti nová verze č. 3 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V případě operací s kontinuálním příjmem žádostí, tj. operací  4.3.1, 19.2.1, 19.3.1 a 20.1, 20.2, nabude příručka (verze 3) účinnosti dnem, kdy nabydou účinnosti aktualizovaná Pravidla pro tyto operace. (Pravidla  pro operaci 4.3.1 nabyla účinnosti dne 3. 8. 2017). Do této doby jsou žadatelé v těchto operacích  povinni postupovat podle příručky verze 2.1.

Níže naleznete zpřesněnou příručku.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.