Informace pro žadatele o dotace na EZ - prokazování produkce 2023

20. 10. 2023

Od 1. listopadu 2023 vstoupí v platnost zákon č. 277/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož součástí je i novela zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb.

Pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství (podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb.) pro dotační titul Pěstování zeleniny a speciálních bylin, Pěstování ostatních plodin, Pěstování jahodníku je stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny.

Podle §11 odst. 9) nařízení vlády č. 81/2023 Sb. je žadatel povinen vést a do 31. ledna 2024 doložit evidenci o minimálním výnosu převažující plodiny. Podmínku prokázání splnění minimální úrovně vlastní produkce prokáže žadatel obhospodařující více než 20 ha zemědělské půdy (vedené ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy) předáním jím vedené evidence v elektronické podobě Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ). Žadatel obhospodařující méně než 20 ha zemědělské půdy (vedené ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy) může předat tuto evidenci elektronicky na ÚKZÚZ, nebo doložit její kopii Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím Portálu farmáře.

V případě nesplnění minimální úrovně vlastní produkce, nebo nedoložení této evidence, bude žadateli vyplacena nižší dotace podle §15 odst. 10) a 11) nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.