Webové služby LPIS pro zemědělské podniky

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
LPI_DDP01A Detail jednoho dílu půdního bloku (DETAIL_DPB)
Cílem služby je veřejnosti poskytuje detailní informace o konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS. Vstupem služby je identifikace DPB.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_DDP01B Detail jednoho dílu půdního bloku (DETAIL_DPB)
Cílem služby je veřejnosti poskytuje detailní informace o konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS. Vstupem služby je identifikace DPB. Oproti verzi A umožňuje provádět jemnější filtraci DPB na základě vstupních datumových údajů.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GDP11A Seznam dílů půdních bloků (GET DPB - s filtrací na subjekt)
Služba pracuje s identifikací subjektu. Služba vrací seznam všech dílů půdních bloků konkrétního subjektu či jejich podskupinu na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
11A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GDP11B Seznam dílů půdních bloků (GET DPB - s filtrací na subjekt)
Služba vrací seznam všech dílů půdních bloků subjektu, který službu volá či jejich podskupinu na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
11B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GCL01A Změny v LPIS
K danému ID SZR služba vrátí informaci, zda od daného data z parametru dotazu do dnešního dne neproběhla u subjektu v LPIS změna v příslušných typech dat.
01A BA prod
test
prod
test
LPI_AEO01B AEO závazky
Služba pro zjišťování dat o AEO závazcích.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_AEO02A AEO závazky
Cílem služby je poskytnou základní informace o závazcích na jednotlivých dílech půdních bloků (DPB) evidovaném v LPIS, které náleží konkrétnímu subjektu.
02A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_AZP01C AZZP
Služba pro stažení výsledků agrotechnického zkoušení zemědělských půd (AZZP).
01C PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GKN01B Katastrální parcely k DPB
Služba vrací údaje o parcelách KN nacházejících se pod DPB uživatele (pokud jsou tyto údaje k dispozici). Služba neposkytuje údaje o vlastnictví. Pouze informaci o parcele a LV.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
APA_GJZ02A Jednotná žádost SZIF
Služba poskytuje detailní informace k Jednotné žádosti, kterou eviduje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se o stejná data, která jsou v LPIS nebo IZR prezentována přes GUI. Data jsou platná do roku 2022 včetně.
02A PF prod
test
prod
test
Detail
APA_GJZ02B Jednotná žádost SZIF
Služba poskytuje detailní informace k Jednotné žádosti, kterou eviduje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se o stejná data, která jsou v LPIS nebo IZR prezentována přes GUI. Data jsou platná od roku 2023 včetně.
02B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_ZZP01B Založení zemědělské parcely
Služba LPI_ZZP01B umožní nad DPB založit zemědělskou parcelu/parcely. Parcely je volitelně možné zakládat včetně geometrie. Dále služba umožňuje u existující parcely provádět změny (plodiny, název, geometrie).
01B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPZAK01A Export pracovních zákresů
Webová služba umožnuje provést export pracovních zákresů, které jsou v systému LPIS evidovány u konrétního subjektu. Export obsahuje jak geometrii tak popisné údaje.
01A PF prod
test
prod
test
Detail

Webové služby LPIS pro zemědělské podniky

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO_wss_token.xml (1 kB)), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.