Podání žádosti k udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství

Aplikace umožňuje využít elektronický formulář k podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství.

Postup vytváření žádosti o udělení výjimky prostřednictvím Portálu farmáře

 1. Přihlášení do Portálu farmáře.
 2. Zobrazení menu Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ.
 3. Otevření elektronického formuláře žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství.
 4. Kompletní vyplnění formuláře.
 5. Odeslání formuláře.
 6. Po odeslání je nutné originál žádosti zaslat klasickou poštou nebo datovou schránkou na ÚKZÚZ.
  1. Pokud se rozhodnete využít přímé odeslání do datové schránky, otevře se Vám nové okno, kde budou předvyplněny údaje o datové zprávě a přiložen PDF soubor žádosti. Soubor si můžete pro kontrolu zobrazit či přiložit například přílohu k žádosti. Stisknutí tlačítka odeslat se Vám otevře formuláře, kde musíte vyplnit přihlašovací údajo o Vaší datové schránky a následně zprávu odeslat. V případě chyby se Vám zobrazí informace o chybě a v případě úspěšného odeslání se Vám zobrazí ID zásilky. Odeslanou zprávu můžete vidět na webové adrese www.mojedatovaschranka.cz.
  2. PDF soubor můžete samozřejmě odeslat přes jakoukoliv aplikaci, kterou pro komunikaci s datovými schránkami využíváte nebo využít oficiální web www.mojedatovaschranka.cz
  3. Formulář můžete odeslat i papírovou poštou na níže uvedenou adresu.
 7. Po přijetí formuláře jednou z variant v bodě 6 zahájí ÚKZÚZ správní řízení o udělení výjimky. Pokud by se elektronicky podaná žádost neshodovala s žádostí, která přišla skrz Portál farmáře (například by byl PDF soubor dodatečně modifikován), bude ÚKZÚZ přihlížet k obsahu žádosti přijaté podle bodu 6 a žádost, která přišla skrz Portál farmáře bude ignorována.
 8. ÚKZÚZ posoudí žádost a v souladu s článkem 22 Nařízení Rady (ES)č. 834/2007 do 30 dnů od obdržení žádosti (přijetí na podatelně ústavu) rozhodne o udělení nebo zamítnutí výjimky, které podléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád.
 9. Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno žadateli poštou nebo datovou schránkou.
 10. Žadatel má možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Ministerstvu zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) prostřednictvím ÚKZÚZ.
 11. V případě neúplné žádosti bude žadatel písemně vyzván k doplnění a to v ústavem stanoveném termínu, řízení bude na tuto nezbytně nutnou dobu přerušeno.
 12. Pokud žadatel nedoplní náležitosti žádosti, ÚKZÚZ žádost zamítne.

Kontaktní adresa:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol

Kontaktní osoby:

Jméno E-mail Telefon Mobil Adresa
Ing. Veronika Libichová Veronika.Libichova(at)ukzuz.cz 257 294 223 737 267 356

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.