Přípravky
....přípravky na ochranu rostlin nejprve důkladně posoudíme a poté bedlivě kontrolujeme jejich používání

Jsme národním registračním úřadem pro povolování přípravků na ochranu rostlin (POR). V EU v současnosti neexistuje žádný společný nebo centrální úřad pro tento účel, ani společné povolení či vzájemné uznání POR. Provádíme hodnocení účinných látek, posuzování přípravků i menšinová použití a zároveň kontroly používání POR.

Zajišťujeme zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s POR a vydáváme osvědčeni, protože jen ten, kdo je jeho držitelem, může profesionálně nakládat s přípravky.

Každoročně zveřejňujeme přehledy spotřeby účinných látek přípravků, které jsou uváděny na trh a používány profesionálními uživateli POR zejména v zemědělství.  

Video, které odpoví na řadu otázek k přípravkům na ochranu rostlin.


 


Informační letáčky - Přípravky na ochranu rostlin, Úřední kontroly


 

Vedení záznamů o použití POR a pomocných prostředků

Postup pro povolování dalších obchodních jmen po 1. 7. 2023

Informace k nepřijatelným formulačním přísadám

Vysvětlení k oblastem použití POR

Metodické pokyny ke snížení výskytu chlorprophamu (CIPC)
v prostorách pro distribuci a skladování brambor

Working Document of the Central Zone Environmental Fate

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků

Nepovolené přípravky na ochranu rostlin

Vzor etikety přípravku na ochranu rostlin

Výklad údajů na etiketách přípravků na ochranu rostlin

Oznamovací povinnosti podnikatelů

Kritéria pro vylučování POR z OP II. st.

Opatření k ochraně zdraví pro uživatele přípravků (SZÚ)

Osobní ochranné pracovní prostředky a přípravky (SZÚ)

Kabiny traktoru/samojízdného postřikovače - ochrana zdraví (SZÚ)

Novinky

Informace k novele zákona č. 326/2004 Sb.

18. 9. 2023
Dne 1. 7. 2023 nabyde účinnosti novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, která přináší změny týkající se procesu povolování přípravků na ochranu rostlin.

Vedení záznamů o použití POR a pomocných prostředků

11. 9. 2023
Informace k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin a změny ve vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků od 1. 7. 2023

Zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2022

11. 9. 2023
Zpráva za rok 2022 přináší souhrnné výsledky kontrolní činnosti všech institucí spadajících pod MZe. Zde je publikována část týkající se přípravků na ochranu rostlin. Zpráva byla zpracována v mezinárodním systému AROC, který by měl zajistit jednotnost zpracování a poskytnutých informací napříč celou EU.

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Buteo Start

6. 9. 2023
Stáhnout (pdf, 172 kB)

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.7. - 31.7. 2023

9. 8. 2023
Stáhnout (doc, 104 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.