Povolování souběžného obchodu přípravku

Právní regulace

Instrukce k podání žádosti o povolení souběžného obchodu se řídí článkem 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Přípravek na ochranu rostlin povolený v jednom členském státě (dále jen „členský stát původu“) může být na základě udělení povolení k souběžnému obchodu zaveden, uveden na trh a použit v jiném členském státě (dále jen „zavádějící členský stát“), pokud tento členský stát stanoví, že přípravek na ochranu rostlin je shodný s přípravkem, který je již na jeho území povolen (dále jen „referenční přípravek“).

Důležité informace

Potřebné formuláře

Podací místo

Žádost může být podána buď prostřednictvím doručovacích služeb, datové schránky ÚKZÚZ  nebo osobně na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno

Na obálku s žádostí nebo jinou korespondencí týkající se povolování přípravků uvádějte pouze výše zmíněnou adresu. Neuvádějte jména zaměstnanců sekce.

Kontakt

Mgr. Renata Kuchařová
specialista POR
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno
tel. 545 110 429
mob. 602 221 153
renata.kucharova(at)ukzuz.cz
Bc. Helena Brychtová
specialista POR
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno
tel. 545 110 400
helena.brychtova(at)ukzuz.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.