Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

černě dřevin
Capnodium spp., Chaetothyrium spp., Metacapnodium spp., Hormiscium spp.

říše: Fungi třída: Dothideomycetes čeleď: Capnodiaceae

EPPO kód: 1CAPDG, 1KHAEG, 1MCAPG

Hostitelské spektrum
Jehličnany a listnáče.
Příznaky napadení
Tmavě šedé až černé povlaky různé intenzity na listech, jehlicích, letorostech, větvičkách, kůře, květech a plodech. Většinou se snadno dají odstranit, poměrně velmi špiní, často jsou lepkavé, protože narůstají na výměšcích savého hmyzu.
Možnost záměny
Determinace jednotlivých rodů se v běžné praxi většinou neprovádí, není požadována. Jinak je možná na základě mikroskopického šetření a dostupné literatury. 
Záměna je možná s druhy, které patří k tzv. přípletkám, např.: Herpotrichia spp. (má černé vatovité mycelium pokrývající povrch některých jehličnanů).
Životní cyklus
Černě primárně narůstají na výměšcích savého hmyzu, tzv. medovici, která je bohatá na cukry a další látky, jejich intenzita výskytu souvisí přímo s jejich přítomností. Nejsou tedy přímo patogenními organismy, které by byly přímo závislý na hostitelské dřevině, ale škodí především tím, že překrývají svým černým myceliem asimilační pletiva a omezují tak fotosyntézu a transpiraci. U mladých rostlin mohou celkově ovlivňovat jejich vitalitu a sekundárně omezit až zastavit jejich růst. Černě produkují askospory, konidie anebo se rozšiřují fragmentací hyf. Šíří se hlavně vodou nebo vzduchem.
Hospodářský význam
Často se vyskytují v městském prostředí, náchylné jsou ty druhy dřevin, kde je zaznamenán silný výskyt savého hmyzu. Problematické jsou i z hlediska estetiky např. u vánočních stromků, u dřevin v okrasných výsadbách nebo i u školkařského materiálu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu