Půda a výživa rostlin
.... půda je základ zemědělství, proto hlídáme její úrodnost
V oblasti půd a výživy rostlin se zabýváme monitoringem a kontrolou vstupů do půdy (např. hnojiva, kaly a sedimenty), monitoringem zemědělských i lesních půd, i monitoringem kontaminovaných půd.
Provádíme též Agrochemické zkoušení zemědělských půd, známé pod zkratkou AZZP, což je pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti, s cílem usměrňovat používání hnojiv. Na tento systém je také navázáno sledování kontaminace půd rizikovými prvky a látkami.

 


Informační letáčky - Výživa rostlinDigestáty


 

Novinky

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí pravidelné víceleté odběry půdních vzorků včetně analýz na obsah mikroelementů na monitorovacích plochách založených na zemědělské půdě ČR. Tyto plochy tvoří systém nazvaný Bazální monitoring půd (BMP). Systém se skládá z 214 monitorovacích ploch umístěných na zemědělské půdě. Získaná data slouží k vyhodnocení půdních vlastností a jejich vývoje a slouží k prevenci možných negativních jevů vedoucím k degradaci půdy.
Tato zpráva hodnotí obsahy mikroelementů (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) v půdách BMP za rok 2019 a doplňuje zprávu Bazální monitoring zemědělských půd – půdní reakce a obsah živin 2019.
Publikováno: 21. 6. 2024
22. 5. 2024
Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.
Stáhnout (pdf, 3 MB)
Výsledky pravidelného monitoringu půd, kalů, sedimentů a krmiv prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2023.
Publikováno: 16. 5. 2024
Výroční zpráva z pokusů
Publikováno: 19. 4. 2024
9. 2. 2024
Přehled osob podle regionů - aktualizováno k 9. 2. 2024
Stáhnout (pdf, 182 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.