Vegetační zkoušky

Polní vegetační zkoušky

Cílem dlouhodobých přesných polních zkoušek (stacionárů) je získávání  poznatků o různých systémech hnojení, vlivu organických a minerálních hnojiv na výnosy, kvalitu produkce a půdní vlastnosti, včetně bilancování dodaných a odčerpaných živin. Získané poznatky slouží rovněž k ověřování nových analytických metod pro půdní rozbory v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd a zkvalitňování kritérií pro interpretaci výsledků tohoto zkoušení. Na úseku registrace hnojiv a pomocných látek je možno polními zkouškami testovat účinnost v návaznosti na zkoušky nádobové.

Lyzimetry

Prvořadým záměrem lyzimetrických měření je sledování pohybu živin v půdě, na základě analýz průsakové vody tzv. eluátu. Z tohoto hlediska je zvlášť významné sledování intenzity vyplavování živin z půdního profilu v hloubce 80 cm, které většinou představuje ztrátu pro rostliny a může odhalit rizika možného ohrožení kvality spodních vod.

Získané údaje umožňují komplexně sledovat vstupy živin do půdy z hnojiv, ze srážkové vody, případně závlahové vody, stejně tak i výstupy živin odčerpaných sklizní a ztráty zjištěné v eluátu. Sledování minerálního dusíku v různých hloubkách umožňuje sledovat dynamiku nitrátového a amonného dusíku v půdě a usuzovat na ztráty přes zimní období.

Nádobové vegetační zkoušky

Cílem vegetačních nádobových zkoušek je získání, nebo ověření objektivních podkladů pro registraci netypových hnojiv a pomocných látek. Vegetační nádobové zkoušky jsou prováděny na základě konkrétních prováděcích metodik, v přesně řízených, specifických podmínkách (půda, výživa, závlaha, klimatické faktory, ochrana rostlin atd.) ve vegetační hale nebo skleníku.


Informační letáčky - Výživa rostlin, DigestátyZprávy a publikace


Kontakt

Ing. Michaela Smatanová Ph.D.
vedoucí oddělení
Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno
tel. 543 548 316
mob. 737 267 110
michaela.smatanova(at)ukzuz.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.