Aktivní biomonitoring

Provádění této aktivity bylo ukončeno v roce 2018.

Aktivní biomonitoring je jednou z možných metod vedoucích ke zjištění aktuálních atmosférických depozičních zátěží krajiny a především zemědělské produkce vybranými prvky, spočívající v cíleném vystavení vybraných rostlin vlivům v zájmovém území a sledování jejich reakce. Ověřování metody aktivního biomonitoringu v podmínkách naší republiky bylo ukončeno v roce 1999 (PAVLÍČEK et al., 2000). Na základě výsledků z tohoto ověřování byla vypracována metodika aktivního biomonitoringu, která byla od roku 2000 používána na vybraných stanovištích ÚKZÚZ k zjišťování pozaďových hodnot vybraných anorganických a organických polutantů. Jako bioindikátory byly zvoleny rostliny jílku mnohokvětého a borovice černé.

Aktivní biomonitoring s využitím jílku mnohokvětého probíhal na čtyřech stanovištích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Lípa, Přerov n/L, Opava a Jaroměřice nad Rokytnou). Porovnávání úrovně znečištění ovzduší za použití rostlin borovice černé se uskutečnilo na dvou čistých (Závišín a Opava) a dvou zatížených stanovištích (Plzeň a Vratimov).

V rámci aktivního biomonitoringu bylo sledováno 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (16 EPA PAH) běžně stanovovaných v ÚKZÚZ a dále rizikové prvky (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, V, Zn).


Sledování imisí prostřednictvím Aktivního biomonitoringu

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.