Zdraví rostlin
.... nemoci a škůdci se nevyhýbají ani rostlinám, poradíme a pomůžeme je vyléčit

Bez rostlin by nebyl život. Rostliny produkují kyslík, který dýcháme, jsou hlavním zdrojem naší energie a jediným zdrojem energie pro většinu hospodářských zvířat. Mimo to, že jsou základem živého ekosystému, mají celou řadu dalších nenahraditelných schopností, jako je zadržování vody v krajině, bránění erozi půdy, obohacování půdy živinami, nebo poskytování ochrany a životního prostoru pro mnohé další organismy. Významná je i jejich funkce estetická.

Stejně jako lidské zdraví je i zdraví rostlin pod neustálým tlakem, a to jak díky změnám klimatu, tak činnosti samotného člověka. Ten svými aktivitami zasahuje do ekosystémů téměř celého světa a vytváří prostor a cesty pro šíření chorob a škůdců. Tím, že lidstvo za poslední desetiletí ztrojnásobilo objem mezinárodní dopravy a obchodu, došlo k rozšíření škodlivých organismů do celého světa. Podle statistiky FAO dosahují roční ztráty na zemědělské produkci způsobené původci chorob a škůdci až 40 %. Ochrana zdraví rostlin tak hraje celosvětově zásadní roli. Pomáhá udržet potravinovou soběstačnost, snižuje chudobu, podporuje ekonomický růst a udržitelnost životního prostředí, zvyšuje produktivitu a zároveň chrání biologickou rozmanitost.

Zdraví rostlin a jeho ochrana jsou pro nás na prvním místě. Chráníme tak nejen rostliny, ale i naše zdraví a zdraví celé naší planety - jsme Národní organizací ochrany rostlin

Nejnovější novinky

Výsledky studie potvrdily nový genotyp fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy v ČR

14. 2. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se v posledních letech zaměřil na mapování rozšíření nebezpečných chorob révy vinné na Moravě, mimo jiné i původce fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy (fytoplazmy stolburu). Ze získaných vzorků této fytoplazmy byla v roce 2023 provedena genotypizace. 
Informace pro zemědělce (aktualizováno)

Informace pro zemědělce (aktualizováno)

9. 2. 2024
Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond) a informace k možnosti požádat o kompenzace ze vícenáklady spojené s šetrnou aplikací zvýšené dávky rodenticidu. 

Aktuální situace ve výskytu zlatého žloutnutí révy v ČR

15. 2. 2024
Tisková zpráva — Na základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) rozšířil na Břeclavsku vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Vymezené území na Znojemsku bylo zrušeno.

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě

10. 11. 2023
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby (bakterie Ralstonia solanacearum) ze závlahové vody. DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 22. 11. 2023

Rozcestník pro zemědělce (podzim 2023)

10. 10. 2023
Jednoduchý návod, kam se obrátit v případě různých situací, vzniklých z důvodu přemnožení hraboše polního.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1134 – blýskavka kukuřičná

13. 9. 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1134, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Spodoptera frugiperda (Smith) na území Unie, jeho usídlení a rozšiřování na území Unie, mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 a ruší prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638.

EU upravuje požadavky na ochranu před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete

23. 8. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na změny v evropské legislativě, které se týkají zejména nových podmínek vzorkování rostlin k testům na přítomnost viru hnědé vrásčitosti rajčete. Tento vir, který byl nově zavlečen do Evropy v roce 2019, způsobuje závažnou deformaci plodů a listů rajčete a papriky.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032 - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

23. 8. 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191. ÚČINNOST OD 1. 9. 2023; DOPLNĚNO O SEZNAM ODRŮD PAPRIK REGISTROVANÝCH V NIZOZEMÍ JAKO REZISTENTNÍ K ToBRFV.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.