Dovoz ze třetích zemí

REŽIMY DOVOZU rozlišují zásilky:


OBCHODNÍ ZÁSILKY 

Pro dovoz regulovaného zboží vždy platí pravidla veřejně dostupné legislativy obsahující povinnosti subjektů, dovozní požadavky a pravidla procesů při vstupu zásilek.

POVINNOSTI DOVOZCE před zahájením obchodu (dovozu)

KOMODITU v regulačních předpisech vždy identifikují parametry:  

 • popis části rostliny (kůra, osivo, řezané květy, zelenina, sadba, rostlina apod.)
 • botanický druh
 • způsob využití zamýšlený po dovoze (pěstování / spotřeba)
 • celní zařazení
 • místo původu

REGULACE zboží dle rizika:

 1. Úplný zákaz dovozu zboží - (komodity v příloze VI Nařízení 2019/2072, + rostliny k pěstování dle Nařízení 2018/2019).
  Uplatňuje se z důvodů rizika komodit, kdy nejsou k dispozici prokázané efektivní opatření a po zavlečení škůdce nelze eliminovat.
 2. Dovoz s certifikátem ze země původu a s kontrolou na hranici EU - (příloha XI. A Nařízení 2019/2072).
  Uplatňuje se pro zboží s rizikem ekonomických dopadů zavlečení karanténních škůdců.
 3. Dovoz s certifikátem ze země původu ale bez kontroly při vstupu pro zboží (příloha XI. B Nařízení 2019/2072).
  Pro rostlinné zboží s přijatelným zajištěním bezpečnosti dozorem v místě pěstování rostlin.
 4. bez omezení pro zboží s nízkým rizikem - např. pro:
  • ovoce dle přílohy XI. C Nařízení 2019/2072;
  • jádra a zrno neuvedená v příloze XI.A ani B Nařízení 2019/2072;
  • rostlinné produkty zpracované sušením, mletím, loupáním nebo mražením;
  • potravinové produkty;
  • dřevěné produkty nezařazené v příloze XI.A ani B Nařízení 2019/2072;
  • palety, bedny a dřevěný obalový materiál včetně prokladů ošetřený dle ISPM 15.

POSTUP DOVOZU JEDNOTLIVÉ ZÁSILKY

 1. orgány ČR (celé EU) nevydávají žádná dovozní povolení jednotlivým zásilkám. Pro dovoz regulovaného zboží vždy platí pravidla veřejně dostupné legislativy.
 2. úřední orgán země vývozu vydá pro každou jednotlivou zásilku zboží rostlinného materiálu originál Phytosanitary Certificate (jediný relevantní doklad pro dovoz do EU) s informacemi  podle pravidel dovozních požadavků EU a garancemi splnění příslušných legislativních požadavků:
  1. o absenci škůdců 
  2. o opatřeních před vývozem = příslušná dodatková prohlášení uvedená v osvědčení
  3. o předsezonní písemné úřední komunikaci s EU od orgánu země původu o stavu výskytu škůdce v zemi nebo oblasti původu (přehled je veřejně k dispozici na stránkách Evropské Komise)
 3. oznámení* dovozu zboží (komodit výše uvedené regulace zboží 2) v předstihu (1 den pro lodní a silniční dopravu; 4 hod pro letecké zásilky) – pouze záznamem CHED-PP v informačním systému TRACES NT
 4. předložení* zboží včetně originálu rostlinolékařského osvědčení

                *) povinnosti oznámení a předložení zajišťuje dopravce, který fyzicky disponuje zásilkou na hranici EU


ZÁSILKY SOUKROMÉ POVAHY

Dovoz rostlin fyzickými osobami pro osobní spotřebu lze provádět: :

 • v zavazadlech
 • poštovními zásilkami

požadavky na zdravotní stav rostlinného materiálu se neliší od obchodních zásilek!
Regulované zboží (příloha XI. A+B Nařízení 2019/2072) musí být vždy dováženo s originálem rostlinolékařského osvědčení, že země původu (phytosanitary certificate) 

Zjednodušené administrativní postupy ha hranici EU se uplatní pro:

 • rostlinné komodity neurčené k dalšímu pěstování
 • osiva a rostliny k pěstování do 2 kg

dovoz těchto zásilek pro vlastní spotřebu mohou fyzické osoby provádět :

 • bez povinnosti registrace dovozce
 • přes libovolný hraniční přechod
 • bez povinnosti oznamovat zásilku - na výzvu celního orgánu musí předložit rostlinolékařské osvědčení a strpět prohlídku

ZÁSILKY PRO VĚDECKÉ, ŠLECHTITELSKÉ A VZDĚLÁVACÍ ÚČELY

Subjekty a instituce mohou žádat o mimořádné povolení dovozu zakázaného a regulovaného zboží mimo rámec veřejné regulace. Pro povolení takových zásilek se uplatňují specifické postupy podle Nařízení (EU) 2019/829. Procesy povolení dovozu zahrnují několik správních řízení vztahujících se k:

 • povolení subjektu nakládání s karanténním materiálem
 • schválení karanténní stanice nebo izolačního zařízení
 • individuální stanovení dovozních požadavků na zboží
 • vydání "Oprávnění" dovozu pro zásilku nebo sadu zásilek

V České republice zajišťuje povolení karanténních dovozů ÚKZÚZ.


 

Pro další informace se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail odv@ukzuz.cz

Přílohy

Úprava provozní doby a stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly mezinárodní letiště Václava Havla Praha.
Stáhnout (pdf, 210 kB)
Záchyt dovozu rizikových kabelových bubnů z Kazachstánu

Záchyt dovozu rizikových kabelových bubnů z Kazachstánu

16. 2. 2024
ÚKZÚZ zachytil zásilku dřevěných kabelových bubnů z Kazachstánu, které nesplňovaly dovozní fytosanitární požadavky. 
V dovážené zásilce manga byl zjištěn nosatec Sternochetus mangiferae

V dovážené zásilce manga byl zjištěn nosatec Sternochetus mangiferae

8. 2. 2024
Na  pracovišti  Fytokaranténní inspekce - letiště Praha byla zachycena zásilka manga napadená nosatcem Sternochetus mangiferae.
Dovozní kontroly palet a obalového dřeva zásilek z Číny, Indie, Běloruska.

Dovozní kontroly palet a obalového dřeva zásilek z Číny, Indie, Běloruska.

30. 1. 2024
Obalové dřevo bylo předmětem povinných kontrol s využitím TRACES podle nařízení 2021/127, jehož platnost skutečně skončila k 31.12.2023. ...
Záchyt napadené zásilky plodů láhevníku (Annona sp.).

Záchyt napadené zásilky plodů láhevníku (Annona sp.).

26. 1. 2024
Záchyt napadené zásilky plodů láhevníku (Annona sp.)
Záchyt larev hmyzu rodu Bactrocera na zásilce manga (Mangifera indica)

Záchyt larev hmyzu rodu Bactrocera na zásilce manga (Mangifera indica)

22. 1. 2024
Při provádění dovozní kontroly zásilek byly zadrženy plody manga s výskytem karanténního hmyzu rodu Bactrocera.
Dovoz přes státy EU

Dovoz přes státy EU

16. 1. 2024
V rámci společného volného vnitřního trhu zemí EU probíhá kontrola dováženého zboží při překročení vnější hranice EU bez ohledu na to, do kterého členského státu je určeno. 
Záchyt Leucinodes orbonalis na FI Praha Ruzyně

Záchyt Leucinodes orbonalis na FI Praha Ruzyně

10. 1. 2024
V dovážených zásilkách z Asie byl již ve třech případech zjištěn výskyt Leucinodes orbonalis. 

Úprava testování zásilek květin při dovozu ze třetích zemí

6. 4. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování květin a bylin určených k pěstování, původem ze třetích zemí. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

15. 3. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.
Dovoz Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum ze Spojeného království

Dovoz Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum ze Spojeného království

9. 3. 2023
ÚKZÚZ informuje, že od 22.3.2023 je nově možné ze Spojeného království dovážet až dvacetileté rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum v pěstebním substrátu, s maximálním průměrem 18 cm u paty kmene. Rostlinolékařské osvědčení musí v dodatkovém prohlášení obsahovat garanci, že je zásilka v souladu s prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1213 a specifikovat místo…
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.