Dovoz ze třetích zemí

REŽIMY DOVOZU rozlišují zásilky:

 • obchodní zásilky pro trh EU
 • soukromý dovoz pro osobní spotřebu osob (v zavazadlech i balících)
 • zásilky pro vědecké, šlechtitelské a vzdělávací účely do schválených zařízení

POVINNOSTI DOVOZCE před zahájením obchodu (dovozu)

 • registrace firmy u dozorového orgánu = ÚKZÚZ – formulář registrace
 • transport zásilek přes stanoviště hraniční kontroly určená k rostlinolékařské dovozní kontrole (seznam vstupních míst ČR)

KOMODITU v regulačních předpisech vždy identifikují parametry:  

 • popis části rostliny (kůra, osivo, řezané květy, zelenina, sadba, rostlina apod.)
 • botanický druh
 • způsob využití zamýšlený po dovoze (pěstování / spotřeba)
 • celní zařazení
 • místo původu

REGULACE zboží dle rizika:

 1. Úplný zákaz dovozu zboží - kdy nejsou k dispozici prokázané efektivní opatření po zavlečení škůdce nelze eliminovat (příloha VI Nařízení 2019/2072, rostliny k pěstování dle Nařízení 2018/2019).
 2. Dovoz s certifikátem ze země původu a s kontrolou na hranici EU pro zboží s rizikem ekonomických dopadů zavlečených karanténních škůdců (příloha XI. A Nařízení 2019/2072; kontrola dřevěných palet a beden dle Nařízení 2021/127).
 3. Dovoz s certifikátem ze země původu ale bez kontroly při vstupu pro zboží s přijatelným zajištěním bezpečnosti dozorem v místa pěstování rostlin (příloha XI. B Nařízení 2019/2072).
 4. bez omezení pro zboží s nízkým rizikem např. pro:
  • ovoce dle přílohy XI. C Nařízení 2019/2072;
  • jádra a zrno neuvedená v příloze XI.A ani B Nařízení 2019/2072;
  • rostlinné produkty zpracované sušením, mletím, loupáním nebo mražením;
  • potravinové produkty;
  • dřevěné produkty nezařazené v příloze XI.A ani B Nařízení 2019/2072;
  • palety, bedny a dřevěný obalový materiál včetně prokladů ošetřený dle ISPM 15.

POVINNOSTI JEDNOTLIVÉ ZÁSILKY

 1. od EU není potřeba dovozní povolení pro žádné regulované zboží
 2. od úředního orgánu ze země vývozu doprovází zboží rostlinného materiálu originál Phytosanitary Certificate (jediný relevantní doklad) s informacemi podle pravidel dovozních požadavků EU:
  1. o absenci škůdců 
  2. o opatřeních před vývozem = příslušná dodatková prohlášení uvedená v osvědčení
  3. o předsezonní písemné úřední komunikaci s EU orgánu země původu o stavu výskytu škůdce v zemi nebo oblasti původu (přehled je veřejně k dispozici na stránkách Evropské Komise)
 3. oznámení* dovozu zásilky (komodit výše uvedené regulace zboží 2) v zásilce v předstihu (1 den pro lodní a silniční dopravu; 4 hod letecké zásilky) – pouze záznamem CHED-PP v informačním systému TRACES NT
 4. předložení* zboží včetně originálu rostlinolékařského osvědčení

                *) povinnosti oznámení a předložení zajišťuje dopravce, který fyzicky disponuje zásilkou na hranici

Pro další informace se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail odv@ukzuz.cz

Registrace a evidence dodavatelů

Přílohy

Provozní doba pracoviště FI Praha Ruzyně

Úprava provozní doby a stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly mezinárodní letiště Václava Havla Praha.
Stáhnout (pdf, 210 kB)

Úprava testování zásilek květin při dovozu ze třetích zemí

6. 4. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování květin a bylin určených k pěstování, původem ze třetích zemí. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.
Stáhnout (xls, 28 kB)

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

15. 3. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.
Dovoz Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum ze Spojeného království

Dovoz Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum ze Spojeného království

9. 3. 2023
ÚKZÚZ informuje, že od 22.3.2023 je nově možné ze Spojeného království dovážet až dvacetileté rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum v pěstebním substrátu, s maximálním průměrem 18 cm u paty kmene. Rostlinolékařské osvědčení musí v dodatkovém prohlášení obsahovat garanci, že je zásilka v souladu s prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1213 a specifikovat místo…

Dovoz rostlin náchylných k napadení bakterií Xylella fastidiosa do České republiky má pozastaveno patnáct zemí

3. 3. 2023
Tisková zpráva — Na základě rozhodnutí Evropské unie odmítá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dovážené zásilky s rostlinami náchylnými k bakterii Xylella fastidiosa. Opatření se týká zásilek s rostlinolékařským osvědčením vydaným po prvním březnu 2023, celkem z patnácti určených zemí.

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

4. 8. 2022
Tisková zpráva — Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.

Úprava testování při dovozu osiv a květin (rostlin určených k pěstování) při dovozu ze třetích zemí

18. 5. 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených…

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí

1. 2. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje dovozce na zásadní změnu v dovozních fytosanitárních podmínkách pro některé druhy ovoce a zeleniny. Změny mají za cíl předcházet zavlékání, usídlení a šíření škodlivých organismů rostlin na území Unie.

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny od 11. dubna 2022

31. 1. 2022
Od 11. dubna 2022 se mění dovozní podmínky pro některé druhy ovoce a zeleniny. Na některé druhy se budou vztahovat dodatečné nebo změněné požadavky. Tyto změny se dotknou rodu Annona, Carica papaya, Psidium gujava, rodů Capsicum, Solanum a Momordica. Změny souvisí s novými karanténními organismy a s přísnějšími požadavky na řadu stávajících karanténních organismů.

Změna ve fytosanitární kontrole při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie

27. 1. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změně při provádění rostlinolékařské kontroly dřevěného obalového materiálu při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Tato kontrola musí nyní předcházet zahájení řízení o změně celního režimu.

Provádění kontrol dřevěného obalového materiálu při dovozu podle nařízení EU 2021/127

26. 1. 2022
ÚKZÚZ s ohledem na propojení celních informačních systémů s TRACES NT upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a způsob odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127. Od 1. března 2021 Evropská unie přistoupila k mimořádným opatřením při dovozu některých zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů vázaných na dřevěný obalový materiál.…
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.