Informace k sušárnám

Zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu nebo dřeva (sušárny) jsou používána k tepelnému ošetřování dřevěného obalového materiálu v souladu s mezinárodním standardem FAO ISPM 15, kterým je regulován pohyb dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) jako národní orgán ochrany rostlin dle mezinárodní úmluvy pro ochranu rostlin (IPPC) zabezpečuje plnění požadavků vycházejících z výše uvedených dokumentů. Pro uplatňování požadavků standardu FAO ISPM 15 byl zřízen systém registrace sušáren dřeva pro subjekty pracující v tomto oboru v ČR.

Požadavky na provozování sušáren dřevěného obalového materiálu nebo dřeva a povinnosti jejich provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“). Ustanovení § 68 zákona jsou prováděna vyhláškou č. 6/2020 Sb., o ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů.

Subjektům provozujícím sušárny používané k ošetřování dřevěného obalového materiálu je na základě schválení technologického postupu pro provozování sušárny a označování dřevěného obalového materiálu a kontroly funkční způsobilosti sušárny vydáno oprávnění k provozování sušárny a subjekty jsou zapsány do rejstříku provozovatelů.

ÚKZÚZ vede seznam způsobilých subjektů/sušáren dřeva.

Kurz pro získání oprávnění ošetřovat dřevo a dřevěný obalový materiál

27. 7. 2022
Prezentace z výukového kurzu určeného zejména pro subjekty zabývající se výrobou, ošetřováním a označováním dřevěného obalového materiálu v souladu s požadavky stanovenými platnou legislativou a standardem ISPM 15¨.
Stáhnout (pdf, 8 MB)

Změna předpisů pro ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu

3. 2. 2020
Ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu se od letošního roku řídí novými požadavky.
Stáhnout (pdf, 118 kB)

Informace pro veřejnost - Palety EUR podle ISPM 15

28. 6. 2010
Stáhnout (3 MB)

FAO ISPM 15

Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu - český překlad revidovaného textu standardu
Stáhnout (pdf, 349 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.