Vstup regulovaného zboží pouze s kontrolou ve stanoveném hraničním přechodu ČR / EU

Regulované zboží s rizikem zavlečení karanténních škůdců a chorob rostlin podléhá povinné rostlinolékařské kontrole při vstupu na území členských států na vnější hranici EU. 

Místa, ve kterých se provádí dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek regulovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jsou definována jako Stanoviště hraniční kontroly.

Zavedením společného informačního systému TRACES je seznam stanovišť hraniční kontroly on-line k dispozici. Mimo vymezená stanoviště nelze* regulované zboží do EU dovážet. Při vyplnění oznámení v TRACES je záznam CHEDPP k dovozní kontrole dostupný pouze inspektorům vybraného stanoviště uvedeného v poli I.4 CHEDPP. Při změně trasy dopravního prostředku po předložení CHEDPP je nezbytné záznam CHEDPP upravit a změnu potvrdit opětovným "předložením".

Vstup do EU přes hranici ČR

Dovoz do ČR přes státy EU

Úlevy pro soukromé potřeby


    .   

V ČR lze dovoz provádět přes stanoviště hraniční kontroly:

  • letiště Praha - Ruzyně
  • letiště Brno - Tuřany
  • letiště  Ostrava - Mošnov
  • vyclívací pošta Praha 1

   .   

V rámci společného prostoru fytosanitárních rizik pro produkci v Evropské unii se provádí rostlinolékařské dovozní kontroly zboží na vnější hranici EU, tedy v členském státě, kde zboží vstupuje, který může být jiný než stát v místě určení.

Pro společný prostor trhu Evropské unie jsou společně ve všech státech EU zavedeny jednotné postupy podle pravidel legislativy:

  • pro ochranná opatření proti zavlečení karanténních škůdců a chorob rostlin v Nařízení (EU) 2016/2031 v rozsahu stanoveném prováděcím Nařízením (EU) 2019/2072 a dalšími mimořádnými opatřeními
  • pro úřední kontroly v Nařízení (EU)  2017/625 s uplatněním postupů podle řady prováděcích předpisů

Na základě monitoringu území a vlastních analýz rizika mohou jednotlivé členské státy přijmout navíc národní opatření v některých oblastech dozoru.

Členské státy EU nepravidelně aktualizují seznamy stanovených vstupních míst.

 


  *

SOUKROMÉ DOVOZY

Povinnost vstupu zboží přes stanovené stanoviště hraniční kontroly se nevztahuje na zásilky fyzickým osobám k vlastní spotřebě, kde dovozní kontrola není povinná, při dovozu prostřednictvím:

  • zavazadla cestujících 
  • poštovní zásilky 

pro zboží:

  • rostliny do 2kg
  • rostlinný materiál neurčený k pěstování bez limitu - tj. řezané květiny, ovoce a zelenina

VŽDY však platí dovozní požadavky na zdravotní stav a povinnost zajistit garance úředního orgánu země vývozu dokladem Phytosanitary certificate.

 

 

8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 147 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 149 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 58 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 160 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 166 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 26 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 41 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 119 kB)
8. 9. 2014
Stáhnout (pdf, 73 kB)
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.