Vývoz do třetích zemí

Informace o vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z ČR do třetích zemí.

Zásilky rostlin, rostlinných produktů a dalších komodit rostlinného původu vyvážené z ČR do třetích zemí (země mimo EU) musí splňovat požadavky dovážejícího státu. Základním principem je ochrana vlastního území před zavlékáním škodlivých organismů, které mohou způsobit významné ekonomické ztráty na produkci. S tím souvisí požadavek na kontrolu zdravotního stavu zásilky před jejím odesláním v zemi exportu a vystavení tzv. rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport. Osvědčení vystavují inspektoři ÚKZÚZ, jestliže na základě kontroly zásilky zjistí, že zásilka neobsahuje karanténní škodlivé organismy a jsou splněny další požadavky příslušné třetí země.

Kontrola zásilky se provádí na základě žádosti podané vývozcem nebo osobou, která jej zastupuje. Žádost se podává písemně nebo elektronicky nejméně 3 pracovní dny přede dnem naložení (vývozu) zásilky. V této souvislosti upozorňujeme vývozce, že zásilka by měla do dvou týdnů opustit území ČR, neboť rostlinolékařské osvědčení má omezenou platnost. Kontrola se provádí v místě nakládky nebo v jiném vhodném místě (místo produkce, popř. i přepravní prostředek aj.), kde je umožněn inspektorovi přístup k celé kontrolované zásilce. Kontrola a vystavení osvědčení je zpoplatněno 500 Kč kolkem v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Některé země vyžadují na určité komodity tzv. dovozní povolení (Import permit). Toto povolení si zajišťuje vývozce sám, nejlépe prostřednictvím svého obchodního partnera. Pokud je toto povolení součástí dovozních požadavků, musí jej vývozce předložit inspektorovi ÚKZÚZ ještě před zahájením kontroly zásilky.

V některých případech může být součástí dovozních požadavků také provedení rostlinolékařské kontroly během vegetace, nebo provedení laboratorního rozboru odebraného vzorku, v takovém případě je nutné, aby vývozce včas informoval o zamýšleném vývozu pracoviště ÚKZÚZ, aby mohla být provedena potřebná šetření. Kontrola, odběr a rozbory vzorků jsou zpoplatněny v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vývoz surového dřeva (kulatiny) od 5. března 2024

Vývoz surového dřeva (kulatiny) od 5. března 2024

1. 3. 2024
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů - rostlinolékařských osvědčení a předvývozních osvědčení pro vývoz surového dřeva s kůrou, a to včetně dřeva částečně hraněného.  
Rusko zavedlo dočasná omezení pro dovoz některých druhů osiv

Rusko zavedlo dočasná omezení pro dovoz některých druhů osiv

6. 2. 2024
Rusko zavedlo s účinností do 31. prosince 2024 omezení dovozu některých druhů osiv zemědělských plodin z  některých zemí.
Elektronická žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení

Elektronická žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení

15. 1. 2024
ÚKZÚZ umožňuje podávat žádost o vystavení rostlinolékařského a předvývozního osvědčení prostřednictvím webového formuláře. Využijte větší komfort při podávání žádostí a mějte přehled o svých podáních a jejich stavu.
Platby správních poplatků

Platby správních poplatků

15. 1. 2024
S ohledem na zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, dochází ke změně platby za vystavení fytosanitárních dokladů pro vývoz a registraci osob.
Podmínky vývozu kulatiny v zimním období 2023-2024

Podmínky vývozu kulatiny v zimním období 2023-2024

2. 11. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o fytosanitárních podmínkách vývozu, platných v následujícím zimním období. Změna se týká ošetřování kmenů ve venkovních podmínkách, které je možné provádět pouze do 19. listopadu 2023.  

ÚKZÚZ připomíná podmínky ošetření dřevěných obalů při vývozu do USA

19. 6. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů, na nutnost plnění všech rostlinolékařských požadavků stanovených pro mezinárodní obchod. Z důvodu častých vrácení zásilek z USA v poslední době zároveň připomíná jednotlivá konkrétní opatření pro vývoz.

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

15. 3. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.

Aktuální podmínky při vývozu kulatiny do třetích zemí

14. 11. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o fytosanitárních podmínkách vývozu, platných v následujícím zimním období. Změna se týká ošetřování kmenů ve venkovních podmínkách, které je možné provádět pouze do 20. listopadu.
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.