Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ

Certifikace produktů

! INFORMACE K PODÁVÁNÍ NOVÝCH ŽÁDOSTÍ (CERTIFIKAČNÍ INSPEKCI) !

V termínu od 1. ledna 2024 do 30. dubna 2024 se mohou hlásit noví žadatelé o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ, u kterých v termínu do 12 měsíců od podání žádosti bude provedena certifikační inspekce.

Noví žadatelé se do procesu certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zapojí podáním žádosti Certifikačnímu orgánu, kterým je Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ.

Tato žádost musí být podána v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Dotačním titulem 19.C - Zásady 2024.

Žádost o dotační titul na SZIF není současně žádostí o certifikaci, která je samostatným procesem.

! INFORMACE K DOZOROVÝM INSPEKCÍM !

Podklady pro dozorovou inspekci lze zasílat Certifikačnímu orgánu do 15. května 2024 na přiloženém formuláři.

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajištěním Certifikace produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ.

Samotnému procesu certifikace předcházela celá řada procesních úkonů vedoucích k akreditaci Certifikačního schématu, jehož vlastníkem je Český bramborářský svaz, z. s.

Celý Certifikační proces produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ je v současné době akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikační orgán získalo dne 24.11.2023 Osvědčení o akreditaci č. 635/2023 platné do 24.11.2028. Toto osvědčení navazuje v plném rozsahu na předcházející osvědčení o udělení akreditace Certifikačnímu orgánu.

Předmětem certifikace jsou následující produkty:

  • B1 – Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ a nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby.
  • B2 – Konzumní brambory zabalené a upravené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory zabalené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory upravené v režimu jakosti Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem vypěstované v režimu kvality Q CZ, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.
  • B3 – Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ. Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ; hranolky a lupínky z brambor, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.

Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Proces „Certifikace konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“ byl zahájen počátkem roku 2021.

Zhodnocení třetího roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

12. 1. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ukončil třetí rok certifikace konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Ve třetím roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 17 certifikátů a celkový počet platných certifikátů se tak navýšil na celkových 165. V roce 2024 bude certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna…

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

31. 1. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů. V roce 2023 bude čtyřletý…

Systém kvality Q CZ pro konzumní brambory pokračuje druhým rokem

5. 1. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. V prvním roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 145 certifikátů potvrzujících, že konzumní brambory vyprodukované producenty a zpracované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality a potravinové bezpečnosti. Do 30. dubna letošního roku…

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena

11. 11. 2021
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Zájem o certifikaci, která poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality, projevilo do 30. dubna 2021 celkem 107 pěstitelů a zpracovatelů. Po dokončení certifikace vyprodukovaných konzumních brambor v kategorii B1 následuje certifikace dalších dvou kategorií - B2 a B3.

Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zahájena

27. 1. 2021
Tisková zpráva — Poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli, ale i sledování systému pěstování konzumních brambor, které povedou k zajištění vysoké kvality uvedených produktů, to vše zajišťuje certifikace „Q CZ“. Od počátku letošního roku až do 30. dubna mohou pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor podat žádost o…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.