Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ

Certifikace produktů

! INFORMACE K PODÁVÁNÍ NOVÝCH ŽÁDOSTÍ (CERTIFIKAČNÍ INSPEKCI) !

V termínu od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2023 se mohou hlásit noví žadatelé o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ, u kterých v termínu do 12 měsíců od podání žádosti bude provedena certifikační inspekce.

Noví žadatelé se do procesu certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zapojí podáním žádosti Certifikačnímu orgánu, kterým je Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ.

Tato žádost musí být podána v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Dotačním titulem 19.C - Zásady 2023.

Žádost o dotační titul na SZIF není současně žádostí o certifikaci, která je samostatným procesem.

! INFORMACE K DOZOROVÝM INSPEKCÍM !

Podklady pro dozorovou inspekci lze zasílat Certifikačnímu orgánu do 15. května 2023 na přiloženém formuláři

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajištěním Certifikace produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ.

Samotnému procesu certifikace předcházela celá řada procesních úkonů vedoucích k akreditaci Certifikačního schématu, jehož vlastníkem je Český bramborářský svaz, z. s.

Celý Certifikační proces produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ je v současné době akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikační orgán získalo dne 7.12.2020 Osvědčení o akreditaci č. 746/2020 platné do 7.12.2023.

Předmětem certifikace jsou následující produkty:

  • B1 – Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ a nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby.
  • B2 – Konzumní brambory zabalené a upravené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory zabalené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory upravené v režimu jakosti Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem vypěstované v režimu kvality Q CZ, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.
  • B3 – Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ. Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ; hranolky a lupínky z brambor, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.

Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Počátkem roku 2021 byl zahájen proces „Certifikace konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“.

! Změna sazebníku úhrad nákladů za odborné a zkušební úkony s účinností od 1. ledna 2023 !

Na základě nabytí účinnosti vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 406/2022 Sb. ze dne 16.12.2022, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů se mění hodinová sazba za úkony spojené s provedením certifikační/dozorové inspekce pro žadatele o certifikaci produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ.

Hodinová sazba je nově stanovena v příloze č. 2, bodu 5. výše citované vyhlášky na částku 380,- Kč/hod.

Ke stávajícím „Smlouvám o provedení certifikace a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory“ bude uzavřen Dodatek, s uvedením změny hodinové sazby. Součástí Dodatku bude i aktualizovaná Příloha č. 1.

Dodatek ke Smlouvě bude s držiteli certifikátů uzavřen nejpozději v den konání dozorové inspekce.

Přílohy

Formulář žádosti o certifikaci

Stáhnout (doc, 54 kB)

Certifikační systém Q CZ

Stáhnout (pdf, 453 kB)

Certifikační schéma ČBS

Stáhnout (pdf, 273 kB)

Schéma inspekčního systému

Stáhnout (pdf, 137 kB)

Vzor Certifikátu

Stáhnout (pdf, 258 kB)

Pravidla pro vyřizování stížností a odvolání

Stáhnout (pdf, 144 kB)

Vzor Smlouvy o provedení certifikace a periodickém dozoru

Stáhnout (pdf, 209 kB)

Příloha ke Smlouvě o provedení certifikace a periodickém dozoru - Stanovení platby v Kč

Stáhnout (pdf, 212 kB)

Často kladené dotazy

Stáhnout (pdf, 247 kB)

Podklady pro dozorovou inspekci produktů B1 - B3 v režimu kvality Q CZ

Podklady pro dozorovou inspekci produktů B1 - B3 v režimu kvality Q CZ
Stáhnout (doc, 53 kB)

Prezentace režimu Q CZ konzumní brambory- Školení 2023

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Pravidla pro používání akreditační značky

Stáhnout (pdf, 197 kB)

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

31. 1. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů. V roce 2023 bude čtyřletý…

Systém kvality Q CZ pro konzumní brambory pokračuje druhým rokem

5. 1. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. V prvním roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 145 certifikátů potvrzujících, že konzumní brambory vyprodukované producenty a zpracované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality a potravinové bezpečnosti. Do 30. dubna letošního roku…

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena

11. 11. 2021
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Zájem o certifikaci, která poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality, projevilo do 30. dubna 2021 celkem 107 pěstitelů a zpracovatelů. Po dokončení certifikace vyprodukovaných konzumních brambor v kategorii B1 následuje certifikace dalších dvou kategorií - B2 a B3.

Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zahájena

27. 1. 2021
Tisková zpráva — Poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli, ale i sledování systému pěstování konzumních brambor, které povedou k zajištění vysoké kvality uvedených produktů, to vše zajišťuje certifikace „Q CZ“. Od počátku letošního roku až do 30. dubna mohou pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor podat žádost o…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.