International Plant Sentinel Network

International Plant Sentinel Network je projekt spadající pod EUPHRESCO (EUropean PHytosanitary RESearch COordination), který si klade za cíl propojit činnost botanických zahrad a arboret, příslušných národních organizací ochrany rostlin, výzkumných a diagnostických center, za účelem vytvoření spolupracujících sítě na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů. V ČR je Národní organizací ochrany rostlin Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Projekt vznikl jako podpora prevence zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů. Někteří původci chorob a hmyzí škůdci mohou představovat významné ohrožení biodiversity, způsobit významné ekonomické ztráty, škody na životním prostředí, a rovněž škody na zdraví lidí, zvířat a rostlin. Riziko zavlékání a rozšiřování invazních druhů na nová území je zesílen rozvíjejícím se globálním obchodem a v neposlední řadě i změnami klimatu. Včasné zjištění rizik nám podává informace pro vytvoření preventivních opatření a systémů kontroly nad těmito organismy.

Projekt v současné době řídí Botanic Gardens Conservation International (BGCI), zapojeny jsou botanické zahrady a arboreta v rámci celého světa, výzkumné organizace, národní organizace ochrany rostlin (např. Plant Protection Services v Nizozemí, Julius Kühn Institut v Německu) a univerzity. Zapojeno do projektu je v současné době mnoho států, mezi kterými můžeme jmenovat Velkou Británii, Francii, Itálii, Jihoafrickou republiku, Nový Zéland, Rusko, Spojené státy, Brazílii a další.

V ČR se do projektu zapojil ÚKZÚZ a botanické zahrady

  1. Karlova Univerzita, Botanická Zahrada Praha

  2. Masarykova Univerzita, Botanická zahrada Brno

  3. Palackého Univerzita, Botanická zahrada Olomouc

Projekt byl zahájen v roce 2013 jeho první fází (2013-2015), která si kladla za cíl především propojit botanické zahrady a zaměřit se na školení, přípravu informačních materiálů, systémů sledování a hodnocení rostlin. Druhá fáze začala v roce 2016, a potrvá do roku 2018. V ní se již botanické zahrady zapojují do fytosanitárních otázek s cílem zvýšit povědomí o fytokaranténě a biodiverzitě. Předpokladem je, že po ukončení oficiálního projektu, bude nastavená spolupráce dále pokračovat.


Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.