Dovoz ze třetích zemí

REŽIMY DOVOZU rozlišují zásilky:


OBCHODNÍ ZÁSILKY 

Pro dovoz regulovaného zboží vždy platí pravidla veřejně dostupné legislativy obsahující povinnosti subjektů, dovozní požadavky a pravidla procesů při vstupu zásilek.

POVINNOSTI DOVOZCE před zahájením obchodu (dovozu)

 • registrace firmy u dozorového orgánu = ÚKZÚZ – formulář Registrace a evidence dodavatelů
 • transport zásilek přes stanoviště hraniční kontroly určená k rostlinolékařské dovozní kontrole (seznam vstupních míst ČR)

KOMODITU v regulačních předpisech vždy identifikují parametry:  

 • popis části rostliny (kůra, osivo, řezané květy, zelenina, sadba, rostlina apod.)
 • botanický druh
 • způsob využití zamýšlený po dovoze (pěstování / spotřeba)
 • celní zařazení
 • místo původu

REGULACE zboží dle rizika:

 1. Úplný zákaz dovozu zboží - (komodity v příloze VI Nařízení 2019/2072, + rostliny k pěstování dle Nařízení 2018/2019).
  Uplatňuje se z důvodů rizika komodit, kdy nejsou k dispozici prokázané efektivní opatření a po zavlečení škůdce nelze eliminovat.
 2. Dovoz s certifikátem ze země původu a s kontrolou na hranici EU - (příloha XI. A Nařízení 2019/2072; kontrola dřevěných palet a beden dle Nařízení 2021/127).
  Uplatňuje se pro zboží s rizikem ekonomických dopadů zavlečení karanténních škůdců.
 3. Dovoz s certifikátem ze země původu ale bez kontroly při vstupu pro zboží (příloha XI. B Nařízení 2019/2072).
  Pro rostlinné zboží s přijatelným zajištěním bezpečnosti dozorem v místě pěstování rostlin.
 4. bez omezení pro zboží s nízkým rizikem - např. pro:
  • ovoce dle přílohy XI. C Nařízení 2019/2072;
  • jádra a zrno neuvedená v příloze XI.A ani B Nařízení 2019/2072;
  • rostlinné produkty zpracované sušením, mletím, loupáním nebo mražením;
  • potravinové produkty;
  • dřevěné produkty nezařazené v příloze XI.A ani B Nařízení 2019/2072;
  • palety, bedny a dřevěný obalový materiál včetně prokladů ošetřený dle ISPM 15.

POSTUP DOVOZU JEDNOTLIVÉ ZÁSILKY

 1. orgány ČR (celé EU) nevydávají žádná dovozní povolení jednotlivým zásilkám. Pro dovoz regulovaného zboží vždy platí pravidla veřejně dostupné legislativy.
 2. úřední orgán země vývozu vydá pro každou jednotlivou zásilku zboží rostlinného materiálu originál Phytosanitary Certificate (jediný relevantní doklad pro dovoz do EU) s informacemi  podle pravidel dovozních požadavků EU a garancemi splnění příslušných legislativních požadavků:
  1. o absenci škůdců 
  2. o opatřeních před vývozem = příslušná dodatková prohlášení uvedená v osvědčení
  3. o předsezonní písemné úřední komunikaci s EU orgánu země původu o stavu výskytu škůdce v zemi nebo oblasti původu (přehled je veřejně k dispozici na stránkách Evropské Komise)
 3. oznámení* dovozu zásilky (komodit výše uvedené regulace zboží 2) v zásilce v předstihu (1 den pro lodní a silniční dopravu; 4 hod letecké zásilky) – pouze záznamem CHED-PP v informačním systému TRACES NT
 4. předložení* zboží včetně originálu rostlinolékařského osvědčení

                *) povinnosti oznámení a předložení zajišťuje dopravce, který fyzicky disponuje zásilkou na hranici EU


ZÁSILKY SOUKROMÉ POVAHY

Dovoz rostlin fyzickými osobami pro osobní spotřebu lze provádět: :

 • v zavazadlech
 • poštovními zásilkami

požadavky na zdravotní stav rostlinného materiálu se neliší od obchodních zásilek!
Regulované zboží (příloha XI. A+B Nařízení 2019/2072) musí být vždy dováženo s originálem rostlinolékařského osvědčení, že země původu (phytosanitary certificate) 

Zjednodušené administrativní postupy ha hranici EU se uplatní pro:

 • rostlinné komodity neurčené k dalšímu pěstování
 • osiva a rostliny pěstování do 2 kg

dovoz těchto zásilek pro vlastní spotřebu mohou fyzické osoby provádět :

 • bez povinnosti registrace dovozce
 • přes libovolný hraniční přechod
 • bez povinnosti oznamovat zásilku - na výzvu celního orgánu musí předložit rostlinolékařské osvědčení a strpět prohlídku

ZÁSILKY PRO VĚDECKÉ, ŠLECHTITELSKÉ A VZDĚLÁVACÍ ÚČELY

Subjekty a instituce mohou žádat o mimořádné povolení dovozu zakázaného a regulovaného zboží mimo rámec veřejné regulace. Pro povolení takových zásilek se uplatňují specifické postupy podle Nařízení (EU) 2019/829. Procesy povolení dovozu zahrnují několik správních řízení vztahujících se k:

 • povolení subjektu nakládání s karanténním materiálem
 • schválení karanténní stanice nebo izolačního zařízení
 • individuální stanovení dovozních požadavků na zboží
 • vydání "Oprávnění" dovozu pro zásilku nebo sadu zásilek

V České republice zajišťuje povolení karanténních dovozů ÚKZÚZ.

 

 

Pro další informace se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail odv@ukzuz.cz

Přílohy

Úprava provozní doby a stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly mezinárodní letiště Václava Havla Praha.
Stáhnout (pdf, 210 kB)

Dovoz rostlin náchylných k napadení bakterií Xylella fastidiosa do České republiky má pozastaveno patnáct zemí

3. 3. 2023
Tisková zpráva — Na základě rozhodnutí Evropské unie odmítá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dovážené zásilky s rostlinami náchylnými k bakterii Xylella fastidiosa. Opatření se týká zásilek s rostlinolékařským osvědčením vydaným po prvním březnu 2023, celkem z patnácti určených zemí.

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

4. 8. 2022
Tisková zpráva — Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.

Úprava testování při dovozu osiv a květin (rostlin určených k pěstování) při dovozu ze třetích zemí

18. 5. 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených…

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí

1. 2. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje dovozce na zásadní změnu v dovozních fytosanitárních podmínkách pro některé druhy ovoce a zeleniny. Změny mají za cíl předcházet zavlékání, usídlení a šíření škodlivých organismů rostlin na území Unie.

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny od 11. dubna 2022

31. 1. 2022
Od 11. dubna 2022 se mění dovozní podmínky pro některé druhy ovoce a zeleniny. Na některé druhy se budou vztahovat dodatečné nebo změněné požadavky. Tyto změny se dotknou rodu Annona, Carica papaya, Psidium gujava, rodů Capsicum, Solanum a Momordica. Změny souvisí s novými karanténními organismy a s přísnějšími požadavky na řadu stávajících karanténních organismů.

Změna ve fytosanitární kontrole při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie

27. 1. 2022
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změně při provádění rostlinolékařské kontroly dřevěného obalového materiálu při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Tato kontrola musí nyní předcházet zahájení řízení o změně celního režimu.

Provádění kontrol dřevěného obalového materiálu při dovozu podle nařízení EU 2021/127

26. 1. 2022
ÚKZÚZ s ohledem na propojení celních informačních systémů s TRACES NT upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a způsob odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127. Od 1. března 2021 Evropská unie přistoupila k mimořádným opatřením při dovozu některých zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů vázaných na dřevěný obalový materiál.…
18. 10. 2021
V návaznosti na Nařízení č. 4/2021 ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin stanovuji termín pro oznámení a fyzické předložení zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla, Laglerové 6, 160 08 Praha 6 – Ruzyně, takto: dovozní rostlinolékařská kontrola zásilky bude provedena v den předložení této zásilky pouze tehdy, bude-li tato zásilka oznámena a fyzicky předložena k provedení této kontroly nejpozději do 18.30 hodin daného dne. Zásilky předložené k provedení kontroly později budou odbaveny v následujícím pracovním dni, a to v PO – PA v provozní době od 8.00-20.00 hodin, v SO a NE na základě dohody mezi žadatelem a pracovníkem stanoviště hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla.
Stáhnout (pdf, 225 kB)

ÚKZÚZ upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a systém odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127

8. 6. 2021
Evropská unie přistoupila od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (dále DOM). Součástí nových povinností je oznámit zásilku prostřednictvím systému TRACES NT a zejména zajistit inspektorům přístup k zásilce k prohlídce před změnou celního režimu…
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.