Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny od 11. dubna 2022

31. 1. 2022

Od 11. dubna 2022 se mění dovozní podmínky pro některé druhy ovoce a zeleniny. Na některé druhy se budou vztahovat dodatečné nebo změněné požadavky. Tyto změny se dotknou rodu Annona, Carica papaya, Psidium gujava, rodů Capsicum, Solanum a Momordica. Změny souvisí s novými karanténními organismy a s přísnějšími požadavky na řadu stávajících karanténních organismů.

Tyto komodity bude možné dovážet z vyjmenovaných zemí od 11. dubna 2022 pouze tehdy, když budou splněny zvláštní požadavky stanovené v příloze č. VII nařízení 2019/2072. Toto nařízení bylo změněno prováděcím nařízením Komise 2021/2285 ze dne 14. prosince 2021. Níže uvedené komodity tak bude možné nadále dovážet, pokud orgány vyvážející země předem Komisi potvrdí status výskytu škodlivých organismů. Například u místa produkce a jeho bezprostředním okolí musí být úřední kontroly provedeny již několik měsíců před vývozem. Pokud země využije jinou možnost splnění požadavků, musí to být předem písemně oznámeno EU.

Níže uvádíme, pro které produkty a země existují nové nebo změněné požadavky. Přesné požadavky lze nalézt na internetových stránkách EU v dokumentu EU 2021/2285, příloha VII. Dokument je k dispozici ve všech jazycích EU.  

Nové požadavky

Požadavky se vztahují na následující plody:

  • láhevník Annona (graviola) a papája Carica papaya z Afriky a Asie z důvodu zamezení zavlékání  Bactrocera dorsalis  (příloha VII bod 72.2)
  • guajava - Psidium gujava z Afriky a Asie z důvodu zamezení zavlékání  Bactrocera dorsalis a B. zonata (příloha VII bod 72.3)
  • paprika Capsicum a rod Solanum z Afriky a Asie z důvodu zamezení zavlékání Bactrocera latifrons (příloha VII bod 72.1)

              Tyto plody je možné dovážet, pokud orgány vyvážející země předem písemně informovaly EU buď o nepřítomnosti stanoveného škodlivého organismu na území vyvážející země, nebo plody pochází z oblasti, která byla uznána za prostou stanoveného škodlivého organismu. Je umožněn dovoz, i pokud se v místě produkce ani v bezprostředním okolí místa produkce nezjistily během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní žádné příznaky stanovených škodlivých organismů. Při využití této možnosti musí být veškeré informace uvedeny v dodatkovém prohlášení rostlinolékařského osvědčení, včetně informace o vysledovatelnosti.

  • plody hořké okurky Momordica ze všech třetích zemí z důvodu omezení zavlékání Thrips palmi (příloha VII bod 71)

              Plody mohou být dováženy pouze ze zemí nebo oblastí, kde se nevyskytuje Thrips palmi. Novinkou je, že orgány vyvážející země musí informaci o nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu v zemi nebo oblasti předem písemně oznámit EU.

  • plody papriky Capsicum a rajčete Solanum lycopersicum z Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Spojených států z důvodu zamezení zavlečení Prodiplosis longifila (příloha VII bod 68.1)

              Tyto plody je možné dovážet z oblasti nebo místa produkce, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prostou organismu Prodiplosis longifila nebo komoditu podrobila účinnému systémovému přístupu a vhodnému ošetření. V obou případech musí být tato informace předem oznámena EU. Můžete také dovážet uvedené plody vyprodukované nejméně 2 měsíce před vývozem nebo po celou dobu jejich životního cyklu na místě s fyzickou ochranou proti tomuto škodlivému organismu. Podmínkou je, že během tohoto období nebyl během oficiálních inspekcí uvedený organismus nalezen. Opět vše musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení.

  • plody Solanaceae původem z Austrálie, amerického kontinentu a Nového Zélandu s ohledem na zamezení zavlékání Bactericera cockerelli (příloha VII bod 67)

Plody je možné dovážet jen ze země uznané prostou nebo z oblasti prosté tohoto škodlivého organismu. Informace o uznání takové oblasti nebo země musí být předem oznámena EU. Dále je možný dovoz z místa produkce, kde byly během posledních tří měsíců před vývozem prováděny úřední prohlídky a průzkumy, včetně bezprostředního okolí, a před vývozem proběhla prohlídka vzorků plodů. Informace o vysledovatenosti musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení. Povolen je i dovoz ze stanoviště, které je chráněno proti hmyzu, které bylo uznáno prostým organismu Bactrericera cockerelli a na místě produkce byly během vegetačního období prováděny úřední prohlídky během tří měsíců před vývozem při nichž nebyl tento organismus zjištěn. Rovněž i pro tento případ platí, že informace o vysledovatelnosti musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.

  • plody Citrus, Fortunella, Poncirus, Mangifera a Prunus ze všech zemí z důvodu zamezení šíření organismů z čeledi Tephritidae (příloha VII bod 61)

Plody je možné dovážet jen ze země uznané prostou nebo z oblasti prosté tohoto škodlivého organismu. Informace o uznání takové oblasti nebo země musí být předem oznámeno EU. Dále je možné dovážet plody, pokud v místě produkce a v bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů z čeledi Tephritidae, a žádný z plodů nevykazoval známky výskytu těchto škodlivých organismů. Informace o vysledovatelnosti musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.  Rovněž je možné dovážet plody, které byly podrobeny vhodnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, které zajistí nepřítomnost těchto organismů. Systémový přístup a způsoby ošetřování musí být předem oznámeny EU.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.