Regulované ŠO

Podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin je jedním ze závazků každé národní organizace ochrany rostlin – v ČR má tuto roli ÚKZÚZ – vést a aktualizovat seznamy regulovaných škodlivých organismů, tyto i další škodlivé organismy sledovat a také evidovat údaje o statusu jejich výskytu na území daného státu nebo jeho části. Regulovanými škodlivými organismy v EU se rozumí karanténní škodlivé organismy pro EU, karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny v EU, regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU a škodlivé organismy, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 (tzn. škodlivé organismy, které podléhají dočasným mimořádným opatřením).

Seznamy regulovaných škodlivých organismů, s výjimkou škodlivých organismů, které podléhají mimořádným opatřením, jsou uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2072, ve znění pozdějších předpisů. Škodlivé organismy, které podléhají dočasným mimořádným opatřením EU, jsou stanoveny zvláštními předpisy

ÚKZÚZ zajišťuje dohled nad výskyty těchto organismů na území ČR. Údaje o statusu jejich výskytu jsou uvedeny v tabulce Status výskytu regulovaných škodlivých organismů na území ČR a na RL portálu.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.