Pohotovostní plány

Pro případ výskytu tzv. prioritních škodlivých organismů na území ČR vypracovává ÚKZÚZ pohotovostní plány. Prioritní škodlivé organismy jsou karanténní škodlivé organismy, které mohou mít na území EU mimořádně závažné hospodářské a environmentální dopady a jsou vyjmenovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702. Povinnost zpracovat příslušné pohotovostní plány má podle článku 25 nařízení (EU) 2016/2031 každý členský stát, a to do července 2023. Proces přípravy těchto plánů v ČR je upřesněn v zákoně č. 326/2004 Sb., § 71 písm. j). Na této webové stránce jsou postupně zveřejňovány pohotovostní plány po jejich schválení Ministerstvem zemědělství ČR.

Pohotovostní plán má zajistit připravenost ÚKZÚZ, dalších orgánů státní správy a zainteresovaných subjektů k rychlé a účinné odezvě na zjištění výskytu prioritního škodlivého organismu na území ČR. Plán stanovuje úřední postup při uplatňování přijatých fytosanitárních opatření, jejichž cílem je eradikace čili vyhubení daného škodlivého organismu ve vymezeném území. Nedílnou součástí plánu jsou i pravidla pro koordinaci činností všech zapojených subjektů a pro zajištění dostupnosti pracovních kapacit a finančních zdrojů.

Přílohy

Pohotovostní plán Bursaphelenchus xylophilus

Stáhnout (pdf, 676 kB)

Pohotovostní plán Xylella fastidiosa

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Pohotovostní plán Agrilus anxius

Stáhnout (pdf, 777 kB)

Pohotovostní plán Agrilus planipenis

Stáhnout (pdf, 841 kB)

Pohotovostni plán Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis

Stáhnout (pdf, 782 kB)

Pohotovostní plán Aromia bungii

Stáhnout (pdf, 948 kB)

Pohotovostní plán Dendrolimus sibiricus

Stáhnout (pdf, 842 kB)

Pohotovostní plán Popillia japonica

Stáhnout (pdf, 735 kB)

Pohotovostní plán Bactericera cockerelli

Stáhnout (pdf, 751 kB)

Pohotovostní plán Rhagoletis pomonella

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Pohotovostní plán Conotrachelus nenuphar

Stáhnout (pdf, 721 kB)

Pohotovostní plán Anthonomus eugenii a Thaumatotibia leucotreta

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.