Karanténní materiál (KM)

Karanténním materiálem jsou škodlivé organismy (druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo původců chorob např. virů, bakterií, hub škodící rostlinám nebo rostlinným produktům, které jsou buď karanténními škodlivými organismy pro Unii, nebo škodlivými organismy, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031nebo jakékoli další škodlivé organismy, které mohou splňovat kritéria pro karanténní škodlivý organismus, tj. rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je obecně fytosanitárními předpisy zakázáno přemísťovat, dovážet, držet anebo množit. Dovoz a přemisťování karanténního materiálu je na území Unie obecně zakázáno, to neplatí v případě, že bude použit k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění. Povolení výjimky z výše uvedeného zákazu udělí ÚKZÚZ pouze na základě žádosti subjektu v případě, že dovoz nebo přemístění karanténního materiálu nebude představovat riziko šíření škodlivých organismů.

Jak mám postupovat, chci-li dovážet nebo přemísťovat KM

16. 11. 2022
Stáhnout (pdf, 186 kB)

Jak mám postupovat, chci-li provozovat izolační zařízení a držet a množit KM

16. 11. 2022
Stáhnout (pdf, 215 kB)

Žádost o udělení oprávnění provozovat izolační zařízení, a o povolení držení a množení KM

29. 6. 2020
podle § 8 odst. 1 a § 30 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Stáhnout (doc, 81 kB)

Žádost o povolení dovozu nebo přemísťování KM

13. 5. 2020
Žádost o povolení dovozu nebo přemísťování karanténního materiálu podle § 8 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Stáhnout (doc, 94 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.