Novinky

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě

10. 11. 2023
Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby (bakterie Ralstonia solanacearum) ze závlahové vody. DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 22. 11. 2023
Stáhnout (pdf, 182 kB)
Stáhnout (pdf, 431 kB)

Informace pro zemědělce (aktualizováno)

11. 10. 2023
Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond) a informace k možnosti požádat o kompenzace ze vícenáklady spojené s šetrnou aplikací zvýšené dávky rodenticidu. 

Rozcestník pro zemědělce (podzim 2023)

10. 10. 2023
Jednoduchý návod, kam se obrátit v případě různých situací, vzniklých z důvodu přemnožení hraboše polního.
Stáhnout (pdf, 227 kB)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1134 – blýskavka kukuřičná

13. 9. 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1134, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Spodoptera frugiperda (Smith) na území Unie, jeho usídlení a rozšiřování na území Unie, mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 a ruší prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638.
Stáhnout (pdf, 713 kB)

EU upravuje požadavky na ochranu před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete

23. 8. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na změny v evropské legislativě, které se týkají zejména nových podmínek vzorkování rostlin k testům na přítomnost viru hnědé vrásčitosti rajčete. Tento vir, který byl nově zavlečen do Evropy v roce 2019, způsobuje závažnou deformaci plodů a listů rajčete a papriky.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032 - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

23. 8. 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191. ÚČINNOST OD 1. 9. 2023; DOPLNĚNO O SEZNAM ODRŮD PAPRIK REGISTROVANÝCH V NIZOZEMÍ JAKO REZISTENTNÍ K ToBRFV.

Přehled okresů, kde se z důvodu vysokého výskytu hraboše polního nedoporučuje zakládat porosty meziplodin

22. 8. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) považuje za odborně odůvodněné pokládat okresy s vyšším výskytem pozemků s 3násobně překročeným prahem škodlivosti hraboše polního za ohrožené a nedoporučuje na nich zakládat porosty meziplodin. Toto doporučení slouží především jako preventivní opatření snižující riziko vzniku kalamitního stavu hraboše polního v ohrožených okresech.

Stav hraboše polního v červenci 2023

2. 8. 2023
Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukazují, že v průběhu července došlo k navýšení populací hraboše polního oproti červnu. Celorepublikový průměrný počet 542 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 2,7násobku aktuálního prahu škodlivosti. Oproti červnu se zvýšily hodnoty 2,6násobně. V krajích Jihomoravský a Zlínský se hodnoty populací zvýšily na…
Stáhnout (pdf, 398 kB)
1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.