Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Záchyt nebezpečného háďátka v sadbě brambor

27. 5. 2024

Tisková zprávaÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zachytil v rámci pravidelné rostlinolékařské kontroly sadbu brambor infikovanou karanténním háďátkem a nařídil opatření k jeho eradikaci. Jednalo se o dodávky z Německa a Nizozemska.

Inspektoři ÚKZÚZ odebrali v rámci rostlinolékařské kontroly vzorky sadby bramboru původem z Německa a Nizozemska. Laboratorní analýzy, které byly provedeny v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ v Olomouci, následně potvrdily výskyt háďátka kolumbijského (Meloidogyne chitwoodi). V ČR jde o první záchyt tohoto škůdce.

Tento druh háďátka je v rámci EU klasifikován jako karanténní škodlivý organismus, jehož dovoz, přemísťování či jakékoliv manipulování je zakázáno. 

ÚKZÚZ ihned informoval o záchytech země původu infikované sadby, ostatní členské země EU a Evropskou Komisi, prostřednictvím systému rychlého varování iRASFF.  

Německo v návaznosti na oznámení ČR o záchytu potvrdilo na svém území další ohnisko výskytu tohoto nebezpečného škůdce. 

Na území ČR nebylo dosud háďátko kolumbijské zjištěno, což je potvrzeno pravidelným každoročním úředním průzkumem ÚKZÚZ.

Díky včasnému zjištění výskytu háďátka nebyly napadené partie sadbových brambor vysázeny na zemědělské pozemky a nedošlo k  potencionálnímu šíření tohoto nebezpečného škůdce. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642


Hlavními hostitelskými rostlinami háďátka kolumbijského jsou kromě bramboru i rajče, vojtěška či mrkev. Méně častými hostiteli mohou být např. i cukrovka, obilniny včetně kukuřice. Háďátko snižuje zejména tržní hodnotu brambor v důsledku vnitřní nekrózy a vnější tvorby hálek na hlízách. Jsou-li například hlízy pěstovány ke zpracování na hranolky, mohou být zahnědlá místa  důvodem k jejich odmítání zákazníky. Také výnosy hlíz bramboru jsou nižší... více informací o tomto škůdci naleznete na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.  

  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.