Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Aktuality

Výskyt hraboše polního v březnu 2024

4. 4. 2024
Výsledky březnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) poukazují na vysoké riziko ohrožení porostů hrabošem polním. Průměrná hustota populací dosáhla 13násobku (661 AVN/hektar) jarního prahu škodlivosti. Hodnot přesahujících pětinásobek prahu škodlivosti dosahují všechny kraje vyjma kraje Karlovarského a Vysočiny.

Výskyt hraboše polního v únoru 2024

5. 3. 2024
Z výsledků únorového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá mírný pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 822 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v lednu, hodnoty dosáhly 754 AVN/ha v únoru, což napříč sledovaných plodin představuje 2,9násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoké ohrožení porostů…

Výskyt hraboše polního v lednu 2024

2. 2. 2024
Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly že i relativně nepříznivé podmínky počasí v proběhlém měsíci populace hraboše nijak významně neovlivnily. Celorepublikový průměr aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) dosáhl na konci ledna hodnoty 823, což odpovídá hodnotě získané v listopadu roku 2023. Napříč sledovanými…

Upozornění pro vinohradníky a vinaře

12. 1. 2024
15. leden 2024 je posledním dnem podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci za rok 2023“. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot.

Výskyt hraboše polního v prosinci 2023

5. 1. 2024
Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily před koncem roku 2023 zvýšení populací hraboše polního. Z celorepublikového listopadového průměru 846 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha)  stouply hodnoty v prosinci na 1 308 AVN/ha, což napříč sledovaných plodin představuje 4,3násobek aktuálního prahu škodlivosti. …

Upozornění na termín konečného hlášení sklizně ovoce

12. 12. 2023
Vážení ovocnáři, nezapomeňte, že termín 15. 12. je posledním dnem, kdy je možné podat hlášení skutečné sklizně ovoce.

Stav hraboše polního v listopadu 2023

5. 12. 2023
Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily měsíc před koncem roku zvýšení populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 708 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v říjnu stouply hodnoty v listopadu na 846 AVN/ha, což napříč sledovaných plodin představuje 3,2násobek aktuálního prahu škodlivosti. Velmi…

Stav hraboše polního v říjnu 2023

2. 11. 2023
Výsledky monitoringu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily stagnaci  populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 732 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v září, hodnoty mírně poklesly  na 708 AVN/ha v říjnu, což napříč sledovaných plodin představuje 2,7násobek aktuálního prahu škodlivosti. Stále však trvá velmi vysoké ohrožení porostů  v krajích…

Testování zásilek dřevin při dovozu ze třetích zemí

31. 10. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování dřevin určených k dalšímu pěstování (oček, roubů, řízků, výpěstků), původem ze třetích zemí. Toto opatření je zavedeno od 1. listopadu 2023. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.

Aktuální změny v zákoně o oběhu osiva a sadby

30. 10. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dodavatele osiva a šlechtitele nových odrůd o zavedení systému dobrovolné registrace odrůd  a certifikace osiva těchto odrůd.  Novinky vychází z novely zákona o osivu a sadbě, která doplňuje druhový seznam, upřesňuje vedení evidence k zajištění vysledovatelnosti osiva, požadavky na přípravu osiva v mobilních zařízeních, postup…
1 2 3 ... 17

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.