Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Aktuality

Výskyt hraboše polního v březnu 2023

5. 4. 2023
Z výsledků březnových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem (ÚKZÚZ) vyplývá, že se stav populací drží na podobné úrovni ve srovnání s daty za únor, ale změnou prahu škodlivosti od 1.března se čtyřnásobně zvýšila jeho škodlivost. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově činí 664, což představuje hodnotu 13,2násobku prahu škodlivosti. Na…

Výskyt hraboše polního v únoru 2023

1. 3. 2023
Z výsledků únorových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že populace hraboše od ledna opět významně vzrostla. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově stoupl z lednových 661 na 729, což představuje hodnotu 3,6násobku zimního prahu škodlivosti. Nejvyšších průměrných hodnot dosáhly populace v Jihomoravském,…

Upozornění pro prodejce a balírny nesadbových brambor původem z Polska a Rumunska

13. 2. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná povinnost připojení rostlinolékařských pasů při přemisťování nesadbových brambor původem z Polska nebo Rumunska do České republiky. Tato povinnost má za cíl zamezení šíření karanténní bakterie Clavibacter sepedonicus, původce bakteriální kroužkovitosti bramboru.

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

26. 1. 2023
S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023.

Blíží se konečný termín k podání Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci

11. 1. 2023
16. leden 2023 je posledním dnem k podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci " za rok 2022. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot.

Informace o novele sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony ÚKZÚZ

6. 1. 2023
Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti aktualizovaný sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Upozornění na povinnosti prodejců, dovozců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik

1. 11. 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná prodejcům a pěstitelům sadby a osiva paprik (Capsicum spp.), zejména chilli a jiných pálivých papriček prodávajícím prostřednictvím e-shopů, povinnost registrace a povinnost připojovat k těmto komoditám rostlinolékařské pasy.

Upozornění na termín podání prohlášení o zásobách vína

2. 9. 2022
12. září 2022 je poslední termín pro podání prohlášení o zásobách vína a ostatních vinařských produktů.

Upozornění na termín hlášení sklizní jádrovin

24. 8. 2022
Vážení ovocnáři, nezapomeňte, že termín 1. 9. je posledním dnem, kdy je možné podat hlášení dalšího odhadu sklizní, který se týká pouze jádrovin.

Nedostupnost webu a online aplikací v termínu od 1. 7. do 10. 7. 2022

30. 5. 2022
Generální odstávka systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace.
1 2 3 4 ... 17

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.