Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Tiskové zprávy

Výstava „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás“ v Brně

10. 4. 2024
Tisková zpráva — Dne 8. dubna 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Výstava je putovní a návštěvníky seznamuje s nepůvodními druhy škodlivých organismů, kteří by bez monitoringu a rostlinolékařských kontrol dovozu mohly významně ohrozit původní druhy rostlin, narušit biodiverzitu nebo…

Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR

4. 4. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje rozsah výskytu verticiliového vadnutí chmele v chmelařských oblastech ČR zjištěný v roce 2023.

Povolení nové výsadby révy v roce 2024

27. 3. 2024
Tisková zpráva — Pro novou výsadbu révy vinné bylo v roce 2024 vyčleněno 178,3 hektarů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na základě žádostí od pěstitelů povolil osázet 40,5 hektarů ploch vinic. V porovnání s předchozím rokem se jedná o mírné navýšení ploch.

Pěstitelské strategie z pohledu integrované ochrany rostlin

23. 2. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal tradiční odbornou akci, věnovanou integrované ochraně rostlin (IOR). V letošním, již devátém ročníku, se zaměřil na osevní postupy, výběr vhodných odrůd a možnosti rozšíření spektra pěstovaných plodin.

Aktuální situace ve výskytu zlatého žloutnutí révy v ČR

15. 2. 2024
Tisková zpráva — Na základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) rozšířil na Břeclavsku vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Vymezené území na Znojemsku bylo zrušeno.

Výsledky studie potvrdily nový genotyp fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy v ČR

14. 2. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se v posledních letech zaměřil na mapování rozšíření nebezpečných chorob révy vinné na Moravě, mimo jiné i původce fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy (fytoplazmy stolburu). Ze získaných vzorků této fytoplazmy byla v roce 2023 provedena genotypizace. 

Aktualizace podmínek aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR

8. 2. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upravuje  možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Povoleny jsou aplikace rodenticidů ve zvýšené dávce do nor, a to do 6. června 2024. 

Pěstování révy vinné v České republice v roce 2023

29. 1. 2024
Tisková zpráva — Ze statistických údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) za rok 2023 vyplývá snížení zájmu vinohradníků o výsadbu nových vinic. Zvyšující trend výsadeb PIWI odrůd, vhodných pro ekologické pěstování, přetrvával.

ÚKZÚZ v rámci zahraniční spolupráce cílí na fytosanitární oblast v Moldavsku

23. 1. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pokračuje v projektech zahraniční rozvojové spolupráce. Nový projekt navazuje na tři úspěšně realizované projekty v Moldavsku a je zaměřen na oblast fytosanitární. V rámci rozvojové spolupráce ÚKZÚZ zrealizoval již sedm projektů.

Sklizeň ovoce v roce 2023

16. 1. 2024
Tisková zpráva — V roce 2023 dosáhly hrušně rekordní úrody, ostatním ovocným druhům počasí nepřálo. Na snížení sklizně jablek se navíc podepsalo i snížení ploch sadů. Vyplývá to z výsledné sumarizace sklizně ovoce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). 
1 2 3 ... 34

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.