Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

2012

SRS vymezila území s výskytem žlabatky a nařídila v nich rostlinolékařská opatření

SRS vymezila území s výskytem žlabatky a nařídila v nich rostlinolékařská opatření

4. 12. 2012
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa vydala obecně závazný právní předpis ve formě Nařízení Státní rostlinolékařské správy, v němž vymezila území s výskytem žlabatky Dryocosmus kuriphilus, v nichž jsou prováděna opatření proti šíření tohoto nebezpečného škůdce.

Slučovací zákon SRS a ÚKZÚZ v mezirezortních připomínkách

30. 10. 2012
Tisková zpráva — V současné době probíhá v souladu s programovým prohlášením vlády strukturální reforma rezortu zemědělství a jeho podřízených institucí. Jednou z oblastí této konsolidace úřadů je i restrukturalizace dozorových orgánů působících v oblasti kontroly rostlinné produkce, tedy Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Návrh zákona o sloučení těchto dvou…
Nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících

Nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících

11. 10. 2012
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa vydala nový obecně závazný právní předpis ve formě nařízení rostlinolékařské správy k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus. Toto opatření, jež nabylo platnosti a zároveň účinnosti dne 9. října 2012, se dotýká všech fyzických a právnických osob.
Nová povinnost registrace dovozců potravin do Číny

Nová povinnost registrace dovozců potravin do Číny

26. 9. 2012
Tisková zpráva — Čínský generální úřad pro kontrolu jakosti a karanténu (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, dále jen „AQSIQ“) zavedl pro exportéry potravinových produktů nově povinnost registrace. Dovozci potravinových výrobků do Číny budou muset být registrováni v systému AQSIQ od 1. října 2012.
Změna v povinnostech při distribuci přípravků pro profesionální použití

Změna v povinnostech při distribuci přípravků pro profesionální použití

10. 9. 2012
Tisková zpráva — 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“). Znění obou předpisů je k dispozici na portále veřejné správy a na webových stránkách SRS.
Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin od příštího roku nově

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin od příštího roku nově

14. 8. 2012
Tisková zpráva — Novela rostlinolékařského zákona, která vešla v účinnost 1. července 2012, přinesla v oblasti ochrany rostlin velké změny. Kromě zavedení plošného uplatňování principů integrované ochrany rostlin všemi profesionálními uživateli přípravků na ochranu rostlin, přinesla novela i zásadní transformaci institutu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
České kaštanovníky v ohrožení

České kaštanovníky v ohrožení

10. 7. 2012
Tisková zpráva — Rostlinolékařská správa varuje před výskytem velmi nebezpečné karanténní vosičky parazitující na stromech kaštanovníků (Castanea spp.), která může způsobit až odumření napadených stromů. Škůdce byl do České republiky zavlečen spolu s dodávkou stromků kaštanovníků původem z Itálie.
Změny v rostlinolékařské legislativě ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin

Změny v rostlinolékařské legislativě ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin

3. 7. 2012
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změny v právních předpisech (novela zákona o rostlinolékařské péči) od 1. 7. 2012.
Nová legislativa přinesla změny v oblasti aplikační techniky

Nová legislativa přinesla změny v oblasti aplikační techniky

29. 6. 2012
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky.
Nebezpečná vosička může ohrozit české kaštanovníky

Nebezpečná vosička může ohrozit české kaštanovníky

5. 6. 2012
Tisková zpráva — Rostlinolékařská správa varuje před možným výskytem nebezpečné karanténní vosičky u stromků kaštanovníku setého, které se dostaly v České republice v současné době do prodeje. Upozornění na dodávku rostlin kaštanovníků z Itálie, u kterých byl zjištěn výskyt tohoto škůdce, přišlo od slovenské rostlinolékařské služby. V souladu s evropskou legislativou byla nařízena likvidace napadených rostlin,…
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.