Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

2013

Státní rostlinolékařská správa získala evropský projekt k napojení svých informačních systémů na informační systém základních registrů

Státní rostlinolékařská správa získala evropský projekt k napojení svých informačních systémů na informační systém základních registrů

4. 11. 2013
Tisková zpráva — V červenci tohoto roku dostala Státní rostlinolékařská správa, jako jedna z nemnoha organizací působících v rezortu Ministerstva zemědělství ČR, finanční podporu z operačního programu Integrovaný operační program.

Nové bezpečnostní prvky zvýší ochranu úředních dokladů proti padělání

16. 10. 2013
Tisková zpráva — Inspektoři Státní rostlinolékařské správy zaznamenávají při kontrolách stále častější případy neoprávněného používání značek IPPC při označování dřevěných obalů včetně padělání úředně vydaných osvědčení. Pro potlačení tohoto negativního jevu byl od 1. září 2013 zaveden systém zvyšující bezpečnost a ochranu úředních listin proti padělatelům.

Evropská komise zakázala používat a prodávat osivo kukuřice namořené neonikotinoidy: Zákaz zkomplikuje zemědělcům ochranu kukuřice

11. 9. 2013
Tisková zpráva — Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předložil na počátku tohoto roku Evropské komisi zprávu, která se zabývala hodnocením rizik používání neonikotinoidních přípravků na ochranu rostlin z pohledu jejich dopadu na včely. Závěry této zprávy se konkrétně týkaly přípravků na ochranu rostlin obsahující účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid. Evropská komise zakázala používání a…

Od nového roku bude státní dozor nad rostlinnou produkcí zastřešen jednou organizací. Zákon podepsal prezident republiky.

28. 8. 2013
Tisková zpráva — Prezident České republiky Miloš Zeman v úterý 27. 8. 2013 podepsal zákon, jímž k 1. 1. 2014 dojde k začlenění Státní rostlinolékařské správy do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Slučovací zákon vejde v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů a v účinnost 1. ledna 2014.

Senát posvětil sloučení dozorových organizací v rámci rezortu zemědělství

21. 8. 2013
Tisková zpráva — Senát na své dnešní schůzi schválil sloučení dvou organizací působících v oblasti kontroly rostlinné výroby. Jedná se o Státní rostlinolékařskou správu a Ústřední kontrolní a zkušební a ústav zemědělský. Slučovací zákon tak prošel celým legislativním procesem v Parlamentu a následuje jeho postoupení k podpisu prezidentu republiky.

Vietnam rozšířil požadavky na dovoz potravin rostlinného původu

12. 7. 2013
Tisková zpráva — Vietnamská socialistická republika od 1. července 2013 nově uplatňuje na všechny dovážené druhy potravin rostlinného původu povinnost splnit konkrétní požadavky stanovené vietnamskou stranou.

Rusko zakázalo dovoz některých komodit z Evropské unie

3. 7. 2013
Tisková zpráva — Ruská federace uvalila dočasné embargo na dovoz konzumních a sadbových brambor a rostlin, které jsou určeny k pěstování, tedy školkařského a rozmnožovacího materiálu, pocházející z členských států Evropské unie. Tento zákaz platí od 1. července 2013.

Informace o omezení použití některých přípravků na ochranu rostlin na bázi neonikotinoidů

20. 6. 2013
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa upozorňuje, že 26. května 2013 nabylo účinnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné…

Kontroly povodněmi zasažených zemědělců budou odloženy

7. 6. 2013
Tisková zpráva — V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly velkou část území České republiky, budou odloženy všechny naplánované kontroly, které provádí Státní rostlinolékařská správa.

Nový druh pilatky může na azalkách způsobit holožíry

30. 5. 2013
Tisková zpráva — Rostlinolékařská správa varuje všechny pěstitele azalek (Rhododendron spp.) před výskytem invazního hmyzího škůdce pilatky Nematus lipovskyi. Česká republika je zřejmě první zemí v Evropě, kde byl tento blanokřídlý hmyz, způsobující holožíry na azalkách, potvrzen.
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.