Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

2010

Odborná způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Odborná způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

9. 12. 2010
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa upozorňuje zemědělskou veřejnost, že osobám odborně způsobilým k zacházení s přípravky na ochranu rostlin v roce 2011 končí platnost osvědčení, získaných na základě zkoušky z odborné způsobilosti v roce 2006.
Upozornění pro vývozce ovoce a zeleniny do Ruské federace

Upozornění pro vývozce ovoce a zeleniny do Ruské federace

8. 12. 2010
Tisková zpráva — Státní rostlinolékařská správa upozorňuje všechny vývozce ovoce a zeleniny do Ruské federace o povinnosti doprovázet některé zásilky ovoce a zeleniny bezpečnostním certifikátem ze země původu dané komodity. Tato povinnost se od 25. 11. 2010 vztahuje i na případy, kdy je vyjmenovaná komodita vyvážena z jiného státu než je země původu.

Vývozní omezení obilovin z Ukrajiny

11. 11. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje veřejnost o vývozním omezení obilovin z Ukrajiny

Změny v procesu vývozního rostlinolékařského šetření a dovozní rostlinolékařské kontroly

7. 9. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa (dále jen ,,SRS“) informuje, že od 6. 9. 2010 dochází k organizačním změnám v rámci SRS. Interní změny mají zefektivnit chod SRS, garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou rostlinolékařskou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími rostlinolékařskými inspektory a úředníky SRS.

Informace o výskytu nového škůdce rajčat Tuta absoluta v Evropě

1. 9. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje o novém škůdci rajčat z řádu motýlů Tuta absoluta, který se od roku 2006 šíří po evropském kontinentě. Tento drobný motýl z čeledi makadlovkovitých je původem z Jižní Ameriky, kde je považován za nejzávažnějšího škůdce polních i skleníkových kultur rajčat. Napadá ovšem i další rostliny z čeledi lilkovitých, např. brambor a lilek…

Riziko zavlečení nového škůdce bramboru

17. 8. 2010
Tisková zpráva — Organizační sloţka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje o rozšíření nového škůdce bramboru v Portugalsku a části Španělska, který byl do Evropy zavlečen ze Severní Ameriky. Jedná se o dřepčíky rodu Epitrix, drobné brouky z čeledi mandelinkovitých, jejichţ larvy poškozují hlízy brambor vyţíráním chodbiček či ţlábků při jejich povrchu. Ţír dospělců na listech nemá obvykle hospodářský…

Doporučené postupy Státní rostlinolékařské správy při zaplavení skladových prostor s přípravky na ochranu rostlin

11. 8. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa v souvislosti se záplavami, které v současné době zasáhly Českou republiku, informuje, jakým způsobem postupovat v případě, že jsou skladovací prostory s přípravky na ochranu rostlin zasaženy povodní.

Zrušení omezení dovozu máku z České republiky do Ruské federace

10. 8. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu - Státní rostlinolékařská správa sděluje, že s platností od 15. srpna 2010 bude zrušeno omezení dovozu máku z České republiky do Ruské federace. Ministerstvo zemědělství ČR přijalo nezbytné opatření pro dodržování ruských norem ve formě povinnosti zajistit veškeré zásilky máku doprovodným laboratorním protokolem, který bude deklarovat skutečný obsah kadmia. Tento protokol…

Informace o výskytu nového škůdce ovoce Drosophila suzukii v Evropě

9. 8. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje o novém škůdci ovoce, který byl od roku 2009 detekován v Itálii, Francii a Španělsku. Jedná se o hmyz z řádu dvoukřídlých Drosophila suzukii. Většina druhů rodu Drosophila nepatří mezi škodlivé organismy, protože napadá přezrálé, popadané a hnijící ovoce. Avšak samičky D. suzukii kladou vajíčka zejména do zdravého zrajícího ovoce,…

Jmenování nové vedoucí Sekce ochrany proti škodlivým organismům

2. 8. 2010
Tisková zpráva — Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa má na postu vedoucí Sekce ochrany proti škodlivým organismům nového představitele. Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ing. Richard Ščerba dnes jmenoval Ing. Ditu Vrbovou, která byla vybrána na základě vyhlášeného výběrového řízení. V této funkci střídá Ing. Michala Hnízdila, který odchází z vlastního rozhodnutí na Ministerstvo…
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.