Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Výskyt hraboše polního v dubnu 2024

13. 5. 2024

Výsledky dubnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily výrazný pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 661 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v březnu klesly dubnové hodnoty na 220 AVN/ha, což představuje 4,4násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoké ohrožení trvá v Olomouckém a Středočeském kraji. Výrazných hodnot dosáhly populace v Jihočeském kraji.

V dubnu provedli inspektoři ÚKZÚZ pozorování převážně v jarních plodinách. V ozimých a krmných plodinách v místech, kde to podmínky v porostech umožňovaly.  

Průměrné hodnoty v jednoletých kulturách dosáhly hodnoty 117 AVN/ha (tj. 2,3násobku jarního prahu škodlivosti). Průměrný počet AVN/ha ve starších víceletých kulturách činil 469, což odpovídá hodnotě 9,4násobku jarního prahu škodlivosti. Stále tak platí, že populace hraboše mohou lokálně škodit i přes velký útlum především v krmných plodinách.  

I přes výrazný pokles populací riziko ohrožení porostů hrabošem polním stále trvá v krajích Olomoucký a Středočeský, nově se objevují lokálně problémy i v kraji Jihočeském (Českokrumlovsko nebo Českobudějovicko).   

Hodnoty lokálně přesahující 3 500 AVN/ha byly zjištěny především v porostech trvalých travních porostů a krmných plodin v okresech Beroun, Mělník, Kutná Hora a Teplice. 

V oblastech silně postižených časně jarní kalamitou, tj. v krajích Jihomoravský, Královehradecký, Olomoucký a Zlínský zaznamenali inspektoři ÚKZÚZ velký pokles  populací, v průměru o 75 % ( pozn. Velký útlum ve zjišťovaných počtech je pravidelně se objevující fenomén, který je spojen s přechodem pozorování do jarních plodin. Tyto nejsou v počátcích svého vývoje hrabošem tolik napadeny).   

Dne 8. února 2024 vydal ÚKZÚZ v reakci na předjarní stav hraboše polního nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky přípravků na ochranu rostlin proti hraboši. Nařízení jsou platná do 6. června 2024. 

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.      

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrny z monitoringu tohoto škůdce jsou pravidelně zveřejňovány na webu ÚKZÚZ.   

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.