Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Výskyt hraboše polního v březnu 2024

4. 4. 2024

Výsledky březnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) poukazují na vysoké riziko ohrožení porostů hrabošem polním. Průměrná hustota populací dosáhla 13násobku (661 AVN/hektar) jarního prahu škodlivosti. Hodnot přesahujících pětinásobek prahu škodlivosti dosahují všechny kraje vyjma kraje Karlovarského a Vysočiny.

V březnu provedli inspektoři ÚKZÚZ dvě třetiny pozorování v ozimých a krmných plodinách setých v minulém roce. Zde průměrné hodnoty dosahovaly 422 AVN/ha, což odpovídalo 8,5násobku jarního prahu škodlivosti, který platí od 1. března. 

Třetina pozorování proběhla ve starších víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin a trvalých travních porostů. V nich průměrný počet AVN/ha činil 1 145, což odpovídá hodnotě 23násobku jarního prahu škodlivosti. 

ÚKZÚZ upozorňuje, že tyto hodnoty představují extrémní ohrožení pro krmné plodiny a ve výsledku mohou negativně zasáhnout do bilance krmiv podniků s živočišnou produkcí.  

Riziko ohrožení porostů hrabošem polním se potvrdilo ve všech krajích, vyjma kraje Karlovarského a Vysočiny.  

V dosud nejpostiženějších krajích Jihomoravský, Královehradecký, Olomoucký a Zlínský zaznamenali inspektoři ÚKZÚZ mírné snížení populací, v průměru 634–1 175 AVN/ha. Naopak k nárůstu došlo v krajích Středočeský a Ústecký; zde se průměrné hodnoty pohybovaly mezi 1 248 a 676 AVN/ha.   

Hodnoty lokálně přesahující 7 000 AVN/ha byly zjištěny především v porostech krmných plodin v okresech Kolín, Kladno, Kutná Hora, Teplice a Beroun. Přestože na řadě lokalit došlo v průběhu zimního období k výraznému poklesu populací hraboše polního, díky jarní změně prahu škodlivosti, představuje aktuální situace v mnoha oblastech existenciální riziko. 

Dne 8. února 2024 vydal ÚKZÚZ v reakci na předjarní stav hraboše polního nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky přípravků na ochranu rostlin proti hraboši.  

Účinnost nařízení pro přípravek Stutox II trvá od 8. února 2024 a pro přípravek Ratron GW od 28. února 2024, u obou pak končí 6. června.   

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.     

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrny z monitoringu tohoto škůdce jsou pravidelně zveřejňovány na webu ÚKZÚZ.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.