Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Aktuality

Aktuální změny v zákoně o oběhu osiva a sadby

30. 10. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dodavatele osiva a šlechtitele nových odrůd o zavedení systému dobrovolné registrace odrůd  a certifikace osiva těchto odrůd.  Novinky vychází z novely zákona o osivu a sadbě, která doplňuje druhový seznam, upřesňuje vedení evidence k zajištění vysledovatelnosti osiva, požadavky na přípravu osiva v mobilních zařízeních, postup…

Stav hraboše polního v září 2023

9. 10. 2023
Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další zvýšení populací hraboše polního od počátku podzimu. Z celorepublikového srpnového průměru 603 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha)  stouply hodnoty v září na 732 AVN/ha což představuje 3,7násobek aktuálního prahu škodlivosti. Velmi vysoké ohrožení porostů trvá v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský…

Stav hraboše polního v srpnu 2023

7. 9. 2023
Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další nárůst hraboše polního v letních měsících. Populace neklesly ani po sklizni hlavních plodin a následné kultivaci polí. Z červencového celorepublikového průměru 542 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) hodnoty stouply na 603 AVN/ha, což představuje 3násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoce ohrožené…

EU upravuje požadavky na ochranu před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete

23. 8. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na změny v evropské legislativě, které se týkají zejména nových podmínek vzorkování rostlin k testům na přítomnost viru hnědé vrásčitosti rajčete. Tento vir, který byl nově zavlečen do Evropy v roce 2019, způsobuje závažnou deformaci plodů a listů rajčete a papriky.

Přehled okresů, kde se z důvodu vysokého výskytu hraboše polního nedoporučuje zakládat porosty meziplodin

22. 8. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) považuje za odborně odůvodněné pokládat okresy s vyšším výskytem pozemků s 3násobně překročeným prahem škodlivosti hraboše polního za ohrožené a nedoporučuje na nich zakládat porosty meziplodin. Toto doporučení slouží především jako preventivní opatření snižující riziko vzniku kalamitního stavu hraboše polního v ohrožených okresech.

Stav hraboše polního v červenci 2023

2. 8. 2023
Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukazují, že v průběhu července došlo k navýšení populací hraboše polního oproti červnu. Celorepublikový průměrný počet 542 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 2,7násobku aktuálního prahu škodlivosti. Oproti červnu se zvýšily hodnoty 2,6násobně. V krajích Jihomoravský a Zlínský se hodnoty populací zvýšily na…

Stav hraboše polního v červnu 2023

3. 7. 2023
Z výsledků dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že v červnu došlo celorepublikově k mírnému zvýšení stavu populací hraboše polního v porovnání s květnem. Průměrný počet 208 aktivních východů z nor na hektar tak dosáhl prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly nad úrovni 2,7 a 2,8násobku prahu škodlivosti. Nově byly…

Výskyt hraboše polního v květnu 2023

2. 6. 2023
Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly, že v průběhu května došlo k dalšímu poklesu stavu populací hraboše polního. Celorepublikový průměrný počet 127 aktivních východů z nor na hektar, představuje hodnotu 2,5násobku aktuálního prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybují stále nad úrovní 7násobku prahu…

Výskyt hraboše polního v dubnu 2023

5. 5. 2023
Z výsledků dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že v dubnu došlo celorepublikově k významnému poklesu stavu populací hraboše polního. Průměrný počet 305 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 6,1násobku prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly stále nad úrovní 10násobku prahu…

Úprava testování zásilek květin při dovozu ze třetích zemí

6. 4. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování květin a bylin určených k pěstování, původem ze třetích zemí. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.
1 2 3 ... 17

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.