Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Výskyt hraboše polního v květnu 2024

4. 6. 2024

Výsledky květnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 220 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v dubnu klesly hodnoty za květen na 176 AVN/ha, což představuje 3,5násobek aktuálního prahu škodlivosti. Ohrožení trvá v Olomouckém, Pardubickém a Středočeském kraji. Vysokých hodnot dosahují populace hraboše také v některých okresech Ústeckého kraje.

V květnu provedli inspektoři ÚKZÚZ pozorování převážně v jarních plodinách, v sadech a v krmných plodinách po seči.   

Průměrné hodnoty v jednoletých kulturách dosáhly 33 AVN/ha (tj. 0,7násobku jarního prahu škodlivosti). Průměrný počet AVN/ha v ostatních monitorovaných  činil 453, což odpovídá hodnotě 9,1násobku jarního prahu škodlivosti. Porosty krmných plodin a zejména mladé výsadby v sadech jsou nadále ohroženy. 

Riziko ohrožení porostů hrabošem polním i nadále trvá v krajích Olomoucký, Středočeský, Pardubický a v kraji Ústeckém na Lounsku nebo Teplicku, kde počty AVN/ha dosahují 5násobku prahu škodlivosti a více.

Nejvyšší výskyty, lokálně přesahující 3 500 AVN/ha, byly v květnu zjištěny v porostech trvalých travních porostů a krmných plodin v okresech Beroun, Kolín nebo Znojmo.  

Od 1. června se mění práh škodlivosti z 50 AVN/ha na 200 AVN/ha ve všech plodinách, což čtyřikrát sníží potenciální škodlivost hraboše.   

Dne 8. února 2024 vydal ÚKZÚZ v reakci na předjarní stav hraboše polního nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky přípravků na ochranu rostlin proti hraboši.

Upozorňujeme zemědělce, že nařízení jsou platná do 6. června 2024. V současnosti většina porostů nesplňuje podmínky aplikace, mimo ploch krmných plodin, kde proběhla první seč.  

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.       

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrny z monitoringu tohoto škůdce jsou pravidelně zveřejňovány na webu ÚKZÚZ.   

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.