Informace pro zemědělce (aktualizováno)

9. 2. 2024

Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond) a informace k možnosti požádat o kompenzace ze vícenáklady spojené s šetrnou aplikací zvýšené dávky rodenticidu. 


Postup při řešení výskytu hraboše polního 


1) Aplikace rodenticidů

Nejpozději tři dny před plánovanou aplikací přípravků na ochranu rostlin za účelem hubení hlodavců (rodenticidů) v souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, má uživatel pozemku povinnost poslat na ÚKZÚZ oznámení (dle § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Od účinnosti novely rostlinolékařského zákona (od 1.7.2023) je stanoveno oznamovat plánovanou aplikaci rodenticidů na všech pozemcích (bez ohledu, zda je či není pozemek součásti honitby), a to pouze ÚKZÚZ.

K oznámení je možné využít formulář Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Podmínky podání na ÚKZÚZ jsou uvedeny zde

Za účelem rychlého předání oznámení o aplikaci rodenticidu z podatelny ÚKZÚZ na místně příslušné pracoviště, které má v kompetenci kontrolu dodržování požadavků při používání přípravků na ochranu rostlin, doporučujeme v oznámení uvést název místně příslušného pracoviště – Odboru kontroly zemědělských vstupů, např. jedná-li se o pozemky v okresu Hodonín, tak do oznámení uvést „Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno“. Kontakty na tato pracoviště ÚKZÚZ jsou k dispozici pod následujícím odkazem: Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti mají vlastníci nebo nájemci honebních pozemků povinnost předem oznámit uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin. Tzn., podle zákona o myslivosti má uživateli honitby oznamovat použití všech POR na pozemcích v honitbě.

Aplikaci rodenticidu musí provádět držitel osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně (nebo vyšší) proškolený zaměstnavatelem nebo ve školícím středisku. 

Více informací naleznete zde

Platnost Nařízení ÚKZÚZ umožňující aplikace rodenticidů do nor ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar platí pro  Stutox II od 8. února 2024 do 6. června 2024, pro Ratron GW od 28. února 2024 (naváže na nařízení pro Ratron GW, jehož platnost trvá do 27. února 2024) do 6. června 2024. Zemědělci mohou též využívat běžnou aplikaci rodenticidů do nor v dávce 2 kg na hektar. Více v TZ zde


2) AOPK

Žádosti o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se podávají na AOPK. 

AOPK si může vyžádat spolupráci s ÚKZÚZ ve sporných případech, kdy je třeba určit původce poškození. Pro takové případy ÚKZÚZ doporučuje žadatelům postupovat dle metodiky uvedené níže. 

Postup v metodice uvedený byl projednán a odsouhlasen  nevládními organizacemi (Agrární komorou ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR a Zemědělským svazem ČR).

Metodika posouzení rozsahu poškození porostů způsobených hrabošem polním na pozemcích, kde platí zákaz aplikace rodenticidů podle ZOPK (doc, 40 kB)


3) SZIF

Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen „OVM“) z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního v případě nezasetí plodiny nebo v případně zasetí a použití rodenticidů z důvodu nevzejití porostu, musí být oznámeno Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Dotkne-li se zásah vyšší moci DPB v ohrožených okresech definovaných ÚKZÚZ, není nutné ze strany žadatele danou OVM prokazovat žádným dokladem, více se dozvíte v informaci SZIF

V případě žádosti o doklad prokazující zásah vyšší moci uplatňovaný u SZIF je nutné podat Žádost o provedení odborného úkonu (viz odkaz níže), na jejímž základě inspektoři ÚKZÚZ vydají „Odborné posouzení o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního“. Ve specifikaci žádosti je třeba zaškrtnout položku: prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek). Odborný posudek není v těchto případech zpoplatněn.

Žádost o provedení odborného úkonu (doc, 33 kB)

Aktuální informace ze strany ÚKZÚZ naleznete v odkazu Přehled okresů ohrožených vysokým výskytem hraboše polního (podzim 2023) | ÚKZÚZ (eagri.cz)


Informace ke kompenzacím vícenákladů spojených s šetrnou aplikací rodenticidu (SFŽP)


Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) začne od 16. října přijímat žádosti o poskytnutí podpory na šetrná opatření, která zabrání dalšímu růstu populace hraboše polního. Cílem je pokrýt zvýšené náklady na boj s přemnoženými škůdci a současně ochránit životní prostředí, zejména zabránit úhynu jiných živočichů. Aplikace ochranných prostředků tedy musí být cílená, přímo do nor. Na základě žádosti dostanou zemědělci na opatření, která provedou na polích postižených hraboší kalamitou, dotaci ve výši 500 korun na 1 hektar. Jde o zemědělské pozemky, kde se vyskytuje pětkrát a více hrabošů, než je běžný stav.

Více informací se dozvíte zde

Přílohy

Žádost o provedení odborného úkonu
Stáhnout (doc, 33 kB)
Metodika posouzení rozsahu poškození porostů způsobených hrabošem polním na pozemcích, kde platí zákaz aplikace rodenticidů podle ZOPK
Stáhnout (doc, 40 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.