Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Podatelna a elektronická podání

e- podatelnaLISTINNÉ A ÚSTNÍ PODÁNÍ

Pro příjem listinných podání nebo ústních podání slouží primárně podatelna na ústředí ÚKZÚZ (adresa viz níže), popřípadě podatelny dalších pracovišť.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 2, 603 00 Brno
tel.: +420 543 548 111
fax: +420 543 211 148

Úřední hodiny podatelny Hroznová 2, Brno:

Pondělí – čtvrtek:     7:00 - 15:30

Pátek:                         7:00 - 15:00


ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

Oblast elektronického podání je upravena následujícími právními předpisy, popř. jejich prováděcími předpisy:

Elektronická podatelna je určena zejména pro příjem datových zpráv úředního charakteru opatřených elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí. Podání je zpracováno i v případě, že tyto elektronické zabezpečovací prvky neobsahuje.

Elektronická podatelna není určena pro zasílání nevyžádaných obchodních nabídek, spamu apod. V případě, že podání je vyhodnoceno jako nevyžádané obchodní sdělení nebo duplicitní podání, je vyřazeno z dalšího zpracování.  Komprimace několika souborů do složky zip není přijatelná a takové podání nebude dále zpracováváno. Na adresu, ze které bylo podání odesláno, je zaslána informace o vyřazení podání. 

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě je vyzván odesílatel elektronicky, listině, zná-li ústav některé jeho kontaktní údaje, k nápravě – tedy k zaslání úplného nebo nepoškozeného dokumentu. 

Pokud odesílatel dokument nedoplní nebo nezašle jeho nepoškozenou analogovou nebo digitální podobu do 5 pracovních dnů, nebude se ÚKZÚZ takovým dokumentem nadále zabývat.

Elektronická podatelna potvrzuje odesílateli přijetí podání a informuje o dalším postupu při jeho zpracování.

V rámci jednoho elektronického podání učiněného prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu preferujeme pouze jedno podání ve věci.

Požadavky na elektronické podání:

ÚKZÚZ nepřijímá emailové podání, které obsahuje jiný vložený email, komprimované soubory a soubory *.zfo. Obrázkové soubory (např. logo firmy) vložené do těla emailu můžou způsobit problémy při zpracování podání. Prosíme, aby nebyly součástí zasílaných emailů. 

Elektronická podání učiněná na podatelnu, e-mailem nebo technickém nosiči jsou přijímána v níže uvedených formátech:

Statické textové formáty:

*.TXT (prostý text) 

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF) 

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 

*.DOC/DOCX (dokument MS Word)

*.XLS/XLSX (dokument MS Excel) 

*.PPT/PPTX (dokument MS PowerPoint Presentation) 

*.ISDOC/ISDOCX (Information System Document)


Statické obrazové formáty:

*.JPEG/*.JPG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

*.PNG (Portable Network Graphics) 

*.TIF/TIFF (Tagged Image File Format)


Dynamické obrazové formáty:

*.MPEG1/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

*.GIF (Graphics Interchange Format)


Zvukové formáty:

*.WAV (Waveform Audio Format) 

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

 

  • Datová schránka

Při podání do datové schránky ÚKZÚZ jsou respektovány všechny formáty stanovené vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci rychlejšího zpracování je vhodné na obálce datové zprávy uvádět identifikační údaje dokumentu, na který je reagováno.

Název DS:   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ID DS:          ugbaiq7
Maximální velikost 1 zprávy: 20 MB,
od 1.1. 2024 100 MB

 

  • Dokumenty v digitální podobě

Dokumenty doručované v digitální podobě mimo IS datových schránek, tedy e-mailové zprávy nebo digitální dokumenty na technickém nosiči v povolených formátech viz výše, jsou přijímány prostřednictvím elektronické podatelny nebo podatelny.

Takové dokumenty, které jsou úředního charakteru, je nutno podepsat uznávaným elektronickým podpisem, popř. do 5 dnů potvrdit některým z výše uvedených způsobů. 

E-mail elektronické podatelny: podatelna@ukzuz.cz

Maximální velikost 1 zprávy: 20 MB

Přípustné technické nosiče:   CD/ DVD 

                                                    USB flash disk

  • Dotazy, náměty a připomínky

Datové zprávy informativní povahy a obecné e-maily neúřední povahy neopatřené elektronickým podpisem je možné zaslat na adresu: podatelna@ukzuz.cz Pro takto doručené zprávy obdobně platí výše uvedené podmínky pro další zpracování.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.