Analýzy rizik škodlivých organismů v ČR

V České republice je úředním orgánem odpovědným za přípravu PRA Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ); tato kompetence je stanovena zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a je v souladu s Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (IPPC).

ÚKZÚZ při přípravě analýz rizik spolupracuje s dalšími složkami státní správy, výzkumnými pracovišti, pěstitelskými svazy i zájmovými společnostmi. Odbornou platformu pro tuto spolupráci představuje Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, ustavený Koordinační skupinou bezpečnosti potravin a tvořící součást struktury pro bezpečnost potravin v Evropské unii (viz také Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA).

 

Výzva k zasílání námětů pro PRA

ÚKZÚZ kdykoliv uvítá náměty k provedení PRA pro konkrétní škodlivý organismus. Podnětem může být např. informace o prvně zjištěném nebo jinak neobvyklém výskytu organismu na území ČR, který znamená nebo může znamenat nebezpečí pro pěstované plodiny, lesní porosty a okrasné rostliny nebo který by svými dopady na rostliny mohl ohrožovat biologickou rozmanitost. Každý takový námět by měl být věcně odůvodněn.

Kontakt pro zasílání námětů:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

E-mail: karantena@ukzuz.cz

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.