Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Úvodem

Co vše se dá najít na RL portále?
Cílem RL portálu je zpřístupnit široké veřejnosti informace, které by jim měly usnadnit orientaci ve složitých otázkách ochrany a zdraví rostlin, a to i v návaznosti na nové požadavky vyplývající z legislativy. 
RL portál obsahuje přehledné informace a fotografie zemědělských plodin a okrasných rostlin, jejich poruch, chorob či škůdců, včetně dostupných přípravků na ochranu rostlin. Dále je zde možné nalézt i celou řadu dalších údajů např. o pěstebních opatřeních, růstových fází plodin, kalendářích monitoringu či možnostech regulace plevelů, včetně certifikovaných metodik výzkumných ústavů. 
Vyhledávání informací k jednotlivým plodinám je možné podle různých kritérií, např. dle dostupných komplexních metodik integrované ochrany či metodik monitoringu škodlivých organismů (ŠO), včetně snadného vyhledávání dle názvu plodiny.
V rámci modulu ŠO je možné vyhledávat informace pro choroby, škůdce a plevele dle různých kritérií (podle plodin, zda je daný ŠO monitorován ÚKZÚZ, nebo zda jde o karanténní či invazní ŠO). V detailu vyhledaného ŠO se pak v horizontálně členěných záložkách objeví kompletní informace, včetně povolených přípravků na ochranu rostlin (POR), map historických či aktuálních výskytů a metodiky monitoringu (pokud je daný ŠO monitorován). 
RL portál poskytuje též informace pro uživatele POR a to nejen v podobě tzv. Semaforu POR, ale i možností filtrovat přípravky dle předem navolených kombinací parametrů, tj. dle plodin a škodlivých organismů. Další funkce umožňují nalézt dostupné alternativy či alternativy k účinné látce. Filtr dokáže nabídnout vyhledávání i podle biologické funkce, skupiny účinných látek či samotné účinné látky, způsobu účinku, formulace či nově dle použití v ochranných pásmech vodních zdrojů. Samozřejmostí zůstává možnost zobrazení nabídky POR pro profi i neprofi uživatele (tj. zobrazení velkobalení a malobalení). 
Modul Fytosanitární rizika EU obsahuje informace o karanténních a jiných rizikových škodlivých organismech, které jsou nebo v minulosti byly regulovány fytosanitárními předpisy na území Evropské unie a také o dalších, nově se šířících ŠO na území ČR. V rámci poskytovaných informací je možné též získat aktuální výsledky úředních průzkumů v mapách výskytu v příslušné záložce. 
V současné době je snaha převést do nového prostředí Rostlinolékařského portálu všechny zdroje informací z plné verze RL portálu, včetně dalších, které jsou v současnosti zveřejňovány na webu Ústavu, např. Aphid Bulletin, monitorování letu mšic, nálety škůdců do světelných lapačů, prognóza výskytu mšic a riziko šíření BYDV. Všechny výše uvedené aplikace, bez ohledu na jejich přítomnost na RL portálu, jsou přístupné na stránce Domů pod volbou Rychlý start.  
Uživatelé RL portálu naleznou na jeho stránkách aktuální poznatky v ochraně rostlin, které jsou propojeny s Registrem přípravků na ochranu rostlin a s fotografiemi škodlivých činitelů. Tímto vzájemným propojením tak systém zůstává „živý“, čímž umožňuje snadnou aktualizaci veškerých dat, např. nově registrovaných POR, ale i nových poznatků ve vědě a výzkumu.
Jak získat novinky z RL portálu snadno a rychle?
Od března 2020 je možno si nechat zasílat novinky z RL portálu přímo do e-mailu dle individuálně navolených parametrů. Aktuální informace z monitoringu výskytu sledovaných škodlivých organismů, výstupy prognostických modelů či jiné aktuality tak získáte pravidelně každé ráno v 6:00. 
Zasílání e-mailů platí prozatím pro uživatele s účtem na Portálu farmáře (osoby podnikající v zemědělství), v průběhu roku bychom rádi zpřístupnili tuto možnost prostřednictvím Google účtu nebo Facebooku i dalším uživatelům Rostlinolékařského portálu. 
Postup, jak si správně nastavit rozsah požadovaných informací, je k dispozici v krátkém videomanuálu:
(Ne)líbí se mi něco na RL portále?
Zpracování a pravidelná údržba RL portálu je poměrně náročná a složitá záležitost. V případě, že na našich stránkách objevíte nějaké chyby, nepřesnosti, překlepy či jiné nedostatky, budeme velmi rádi, pokud nás o nich budete prostřednictvím e-mailu informovat. Pokud by vás napadly nějaké zajímavé návrhy, jak náš RL portál vylepšit či rozšířit, nebojte se nás rovněž oslovit. 
Zároveň se na vás obracíme s prosbou ohledně doplnění naší fotogalerie. Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodařilo zajistit vyobrazení všech škodlivých organismů na RL portále a máme zde prázdná místa, velmi bychom ocenili, pokud byste nám s vyplněním těchto míst pomohli. Máte-li tedy nějaké kvalitnější fotografie ŠO či abionóz, které v našich metodikách chybí a byli byste ochotni je poskytnout, neváhejte nás rovněž kontaktovat. 
Doufáme, že RL portál vám bude dobrým pomocníkem a najdete na něm odpovědi na většinu svých otázek souvisejících s ochranou rostlin.
Kontakty